Fremtiden tilhører de kompetente

Fremtiden tilhører de kompetente

Elevens uddannelsesplan

Procedure for udarbejdelse af elevens uddannelsesplan gældende for EUD

Hvad

Formål:

  • Sikring af udarbejdelsen af uddannelsesplanen som en del af Elevplan
Hvem

Aktører og roller

  • Eleven beskriver sine mål i uddannelsesplanen samt hvilke læringsaktiviteter der er knyttet til planen om opfyldelse af disse mål
  • Kontaktlæreren samarbejder med eleven omkring udarbejdelsen af uddannelsesplanen
  • Vejlederen vejleder eleven i forhold til valg af uddannelsesretning, niveauer i fagene samt specialefag
Hvordan   Aktivitet Form/Output - Fremgangsmåde
  Introduktion til brugen af Elevplan Kursus for eleverne i brug af Elevplan
Realkompetencevurdering, RKV, af eleven

Alle elever skal ved start på grundforløbet realkompetencevurderes. En RKV finder sted i det uddannelsesområde, eleven har valgt, efter de retningslinier der er udarbejdet og besluttet i afdelingen.

Realkompetencevurdering, RKV, af eleven Eleven skal tilbydes at styrke evt. svage kompetencer, tilbydes mulighed for en faglig fordybelse eller grundfag på højere niveau, ligesom fokus på de sociale kompetencer skal udvikles
Den personlige uddannelsesplan Eleverne udarbejder i samarbejde med kontaktlæreren en personlig uddannelsesplan Den personlige uddannelsesplan i registreres i Elevplan med beskrivelse af mål og tilknyttede læringsaktiviteter
Løbende ajourføring af den personlige uddannelsesplan Vejledningsmøder med kontaktlæreren og ajourføring af den personlige uddannelsesplan i Elevplan
Ajourføring af den personlige uddannelsesplan på baggrund af vejledningsmøder med elev, forældre, kontaktlærer og vejleder Vejledningsmøder og ajourført personlig uddannelsesplan i Elevplan
Ajourføring af personlig uddannelsesplan i forhold til valg af niveauer i fagene og valg af speciale i uddannelsen Vejledningsmøder med vejlederen og eventuelt mester. Ajourført personlig uddannelsesplan i Elevplan

Hvordan

Aktivitet

Tidspunkt
  Eleverne introduceres til brugen af Elevplan Ved uddannelsesstart
Eleverne realkompetence vurderes Ved uddannelsesstart
Eleverne udarbejder en personlig uddannelsesplan Ved uddannelsesstart
Ajourføring af den personlige uddannelsesplan Løbende
Ajourføring af den personlige uddannelsesplan Ved start på de enkelte skoleperioder i