Fremtiden tilhører de kompetente

Fremtiden tilhører de kompetente

Evaluering AMU

Velkommen til AMU-Fyns effektmålinger

www.amukvalitet.dk - eller "De Systemfælles Redskaber" - er Danmarks første landsdækkende værktøj, der er obligatorisk at bruge som led i at måle og udvikle kvaliteten på et uddannelsesområde, her Arbejdsmarkedsuddannelserne.

Resultaterne bruges i arbejdet med kvalitet i Arbejdsmarkedsuddannelserne. Det sker i den dialog, der hele tiden foregår på kryds og tværs, og imellem alle, der anvender og arbejder med arbejdsmarkedsuddannelserne: Kursister, virksomheder, lærere, uddannelsesinstitutioner og efteruddannelsesudvalg, der udvikler arbejdsmarkedsuddannelserne og Undervisningsministeriet. Alt sammen med det mål at sikre bedre uddannelser og efteruddannelser specielt for kortuddannede i Danmark.

Se oversigt over AMU-Fyns deltagerevalueringer.


Med venlig hilsen
AMU-Fyn og Undervisningsministeriet