Opfølgningsplan for erhvervsuddannelserne på AMU-Fyn

AMU-Fyn har valgt i 2018 at arbejde med resultaterne fra evalueringen af elevtrivselsundersøgelsen fra december 2017.

Opfølgningsplanen for erhvervsuddannelser på AMU-Fyn