Fremtiden tilhører de kompetente

Fremtiden tilhører de kompetente

Procedure for opsøgende arbejde

Procedure for opsøgende arbejde blandt potentielle praktikvirksomheder gældende for EUD

Hvad Formålet er at sikre en fortsat udvikling i antal godkendte praktikvirksomheder, så skolen på bedste vis kan henvise elever/lærlinge til relevante virksomheder i forbindelse med praktikforløb.
Hvem Aktører og roller Virksomhedskonsulenten (Vejleder og/eller Faglærer) tager udgangspunkt i Praktik + databasen (der ?fodres? med oplysninger fra EASY-P) i forbindelse med opsøgende arbejde blandt praktikvirksomheder.
Hvordan Aktivitet Form / Fremgangsmåde  
  Overblik over nuværende hhv.potentielle praktikvirksomheder Virksomhedskonsulenten (Vejledere og Faglærer) tager udgangspunkt i Praktik+databasen; Her er registreret hvilke virksomheder, der er godkendte som praktikvirksomheder og hvor mange lærlinge de kan have samtidig. Dertil det aktuelle antal lærlinge på praktikvirksomheden.
Eksisterende praktikvirksomheder,der ikke udnytter godkendelsen fuldt ud kontaktes I tilfælde hvor praktikvirksomhederne ikke udnytter sin godkendelse fuldt ud, tager virksomhedskonsulenterne kontakt til praktik virksomheden, og efterspørger om virksomheden er interesseret i at få flere lærlinge, såfremt skolen har relevante lærlingeemner.
Opsøgende arbejde blandt potentielle praktikvirksomheder EASY-P ajourføres med nye virksomheder via opdatering fra Told og Skat registret. Virksomhedskonsulenten vurderer hvilke virksomheder der er interessante (ud fra antal medarbejdere mv.) i forhold til at blive godkendte som praktikvirksomheder for et antal lærlinge.
Det lokale uddannelsesudvalg spørges til råds, og det faglige udvalg godkender nye praktikvirksomheder Inden virksomhedskonsulenten tager kontakt til nye emner/virksomheder spørges det lokale uddannelsesudvalg til råds, og potentialet i antal lærepladser vurderes. Herefter indstilles virksomheden til godkendelse hos det faglige udvalg.
Kontakt til ny virksomhed Såfremt virksomheden bliver godkendt tager virksomhedskonsulenten kontakt til den nye virksomhed.
Registrering af praktikvirksomheden i Praktik+ Virksomhedsdata, samt kontaktperson på virksomheden og dennes e-mailadresse registreres i Praktik +
Løbende ajourføring af virksomhedsdata i praktik+ Virksomhedskonsulenterne har ansvar for at der løbende sikres en ajourføring af virksomhedsdata i Praktik+
Hvornår   Aktivitet  Tidspunkt  
  Nye praktikvirksomheder registres i Praktik+ Senest 14 dage efter praktikvirksomheden er godkendt til at have lærlinge.
Ajourføring af eksisterende praktikvirksomheder Senest 3 år efter praktikvirksomheden er oprettet i praktik+, som godkendt praktikvirksomhed, skal virksomhedskonsulenten have foretaget en løbende ajourføring.