Kirkegården

Vi afholder mange kurser relateret til kirkegården.

Fra ufaglært til faglært.

Læs brochuren om anlægsgartneruddannelsen i Folkekirken, som giver menighedsrådene og deres gravere, gravermedhjælpere og gartneriarbejdere med en vis anciennitet mulighed for at blive faglært anlægsgartner gennem en voksen erhvervsuddannelse.