Kirkegården

Anlægsgartneruddannelse i Folkekirken

Kirkegården

Vi afholder mange kurser relateret til kirkegården.

 

Fra ufaglært til faglært.

Læs brochuren om anlægsgartneruddannelsen i Folkekirken, som giver menighedsrådene og deres gravere, gravermedhjælpere og gartneriarbejdere med en vis anciennitet mulighed for at blive faglært anlægsgartner gennem en voksen erhvervsuddannelse.

Kontakt

Ole Ingemann Nielsen

Uddannelseskonsulent

oin@amu-fyn.dk

Tlf.: 29 67 49 18

Brochurer

Kirkegårdsforvaltning i samspil med menighedsrådet