Kirkegården

Anlægsgartneruddannelse i Folkekirken

Kommende AMU Kurser i Kirkegården

Kurser uden oprettede hold

Kontakt skolen på tlf. 66 13 66 70 for yderligere oplysninger..

Kirkegården

Vi afholder mange kurser relateret til kirkegården.

 

Fra ufaglært til faglært.

Læs brochuren om anlægsgartneruddannelsen i Folkekirken, som giver menighedsrådene og deres gravere, gravermedhjælpere og gartneriarbejdere med en vis anciennitet mulighed for at blive faglært anlægsgartner gennem en voksen erhvervsuddannelse.

Kontakt

Ole Ingemann Nielsen

Uddannelseskonsulent

oin@amu-fyn.dk

Tlf.: 29 67 49 18

Ole Ingemann Nielsen

Brochurer

Kirkegårdsforvaltning i samspil med menighedsrådet

Kirkegårdsforvaltning i samspil med menighedsrådet 13210519.pdf (1)