Forløb

Forløb

”15 dages vinter uddannelsespakke” målrettet uddannede anlægsgartnere, som arbejder med lokal afvanding af regnvand (LAR) på privat grund som i offentlige arealer.

Alle delmodulerne er kompetencegivende.  Ved tilfredsstillende gennemførelse af de enkelte delmoduler vil der for den enkelte deltager være mulighed for merit / afkortning af en eventuel efterfølgende erhvervsuddannelse inden for struktør- og kloakmesteruddannelsen.

De 7 fagmoduler er alle enkeltstående kompetencegivende AMU-kurser, som giver virksomheden ret til at få VEU-godtgørelse.

Kontakt

Ole Ingemann Nielsen

Uddannelseskonsulent

oin@amu-fyn.dk

Tlf.: 29 67 49 18

Ole Ingemann Nielsen

Kurser uden oprettede hold

Kontakt skolen på tlf. 66 13 66 70 for yderligere oplysninger..