Fremtiden tilhører de kompetente

Fremtiden tilhører de kompetente

Prøver i AMU

For en lang række af Arbejdsmarkedsuddannelserne er der indført en obligatorisk prøve. Prøven afvikles afslutningsvist på kurset og kan være såvel skriftlig, mundtlig som praktisk. Du vil efter prøvens afholdelse få svar på, om denne er bestået/ikke bestået.

Efter kurset får du et AMU-bevis, hvoraf resultatet af din prøve fremgår.

Skulle du ikke bestå ved første prøve, får du et bevis for gennemført kursus. På AMU-Fyn sender vi endvidere beviset til din e-Boks, så du altid efterfølgende har mulighed for at hente det i elektronisk form.

Hvis du ikke er bestået, har du mulighed for at tilmelde dig en ny prøve. Det gør du ved at tilmelde dig på www.efteruddannelse.dk. Du kan allerede efter prøven få besked om, hvilken dato du skal til en ny prøve.

Er du uenig i afgørelsen, er du velkommen til at sende en skriftlig henvendelse i form af en klage. Det gør du ved at skrive til amu-fyn@amu-fyn.dk.