Fremtiden tilhører de kompetente

Fremtiden tilhører de kompetente

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

AMU-beviser kan laves med 5 års tilbagevirkning. Det er dog i nogle tilfælde muligt at gå længere tilbage.

Certifikater laves uden tidsfrist.

Hvis du har taget kurset på en anden skole end AMU-Fyn, skal vi bede dig rette henvendelse til den aktuelle skole.

Der skal deltages i alle timerne under kurset.

Der kan evt. dispenseres ved lægebesøg eller undersøgelse på sygehuset. Dette aftales med faglæreren den første dag.

Faglæreren vurderer, om kursisten har gennemført kurset med tilfredsstillende resultat.

Kurser, der IKKE må være fravær på, da det er et lovkrav, at alle timer følges:

  • Taxi
  • EU-efteruddannelse
  • Farligt gods
  • Varebilschauffør

Når du er på kursus og får løn fra din arbejdsgiver, kan arbejdsgiveren søge om VEU- og befordringsgodtgørelse. Disse skal altid søges samtidigt ved tilmelding (kan ikke adskilles).

Får du ikke løn under kurset, skal du gå på www.voksenuddannelse.dk og logge ind med dit NemID.

Udbetalingen vil herefter komme fra Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag (AUB)

Hvis du går ind på www.voksenuddannelse.dk og logger på med dit NemID, vil du under fanebladet "afholdte kurser" kunne se, hvilke kurser du har deltaget på.

Der vil ikke være mulighed for at udskrive beviser fra denne side, men du kan dokumentere, at du har deltaget ved at tage print af siden.


Hvis du går på www.efteruddannelse.dk og logger ind med dit NemID, vil du under fanebladet "kommende kurser" kunne se en opgørelse over, hvilke kurser du er tilmeldt i den kommende tid.

Du kan frit vælge, hvilke kurser du vil på fra positivlisten,

Se hvilke kurser, du som ledig kan vælge

Du skal blot holde dig inden for samme ERHVERVSGRUPPE.

Er du UNDER 25 år - skal du have gennemført kurserne inden for 6 måneder.
Er du OVER 25 år - skal du have gennemført kurserne inden for 9 måneder.


Når du er på offentligt ydelse, skal du altid bede din sagsbehandler tilmelde dig de kurser, du ønsker.

Normalt vil der blive udsendt indkaldelsesbrev ca. 3 uger før kursusstart, som hovedregel via e-Boks.

Hvis du ikke har e-Boks, vil du modtage brevet som almindelig post.

Hvis du ikke har modtaget indkaldelsesbrevet, så kontakt gerne skolen på tlf. 66 13 66 70 / amu-fyn@amu-fyn.dk.