Fremtiden tilhører de kompetente

Fremtiden tilhører de kompetente

Tyrkisk

AMU-Fyn in Turkish

You have to be able to speek the danish language, before you can join one of our cources.

AMU İş Piyasası Eğitimlerinin kısaltılışıdır. AMU? nun esas amacı iyi işleyen bir iş piyasasını oluşturmak için katkıda bulunmaktır. Gerek işsiz gerek çalışmakta olan vasıfsızlara kısa süreli mesleki kurslar verilmesi amacıyla AMU 1960 da kuruldu. 1966 da görev daha da genişletilerek, vasıflıların da meslek geliştirici kurslara katılmasını kapsamı içerisine aldı. AMU kursları döner sermayeli kuruluşlar tarafından verilmektedir, örneğin AMU-centre, Teknik okullar vb.

AMU yetişkin vasıfsızları eğitmekte uzmanlaşmıştır. Kurs, kursiyerin aktüel iş durumunu çıkış noktası olarak almaktadır. Sınıfta verilen derslerin yerini, nispeten iş yerlerindeki iş durumunu andıracak atölyeler almıştır. Her yıl yaklaşık 250.000 yetişkin AMU kurslarına katılmakta olup çalışanların yarısının eğitim olarak sadece ilkokul eğitimleri vardır. Yarıdan biraz fazlası çalışmakta, geriye kalanlar ise işsizdir.

AMU endüstri ve servis dallarında hemen hemen her meslekte kurslar vermektedir. Kurslardan birkaç örnek şunlar olabilir; gıda maddeleri üretimi, metal endüstrisi, IT ve personel gelişimi. Hemen hemen tüm meslek ve endüstri bölümleri AMU kursları kapsamı içerisine alınmıştır.

2 tip kurs verilmektedir. Birinci tip kurslar, bilgilendirme kurslarından terfiyeli teknoloji yüksek uzmanlık kurslarına kadar her seviyede verilen standart kurslardır. Diğer tipi ise iş yerleri, İş ve İşçi Bulma Kurumu ve Belediyeler için özel hazırlanmış kurslardır. Bazı kurslar belirli branjlarda ortak yeterlilik tanımı kapsamında toplanmıştır. Ortak yeterlilik tanımı üç bölümden oluşmaktadır: İş piyasasındaki bir ya da birçok çalışma alanının tanımı, çalışma alanına uygun yeterlilik tanımı ayrıca yeterliliği ulaştıracak işpazarı eğitimleri çizelgesi ve tek derslerdir.

Yeni kursları takip etmek ve geliştirmek genellikle branj kurullarının görevidir. Branj kurulları kendilerine özgü meslek alanlarını gözetler ve halihazırda bulunmakta olan kursları değerlendirirler.

Müşterilerden birinin yeni bir kurs istemesi halinde, müşteri söz konusu olan eğitim kurumu ile birlikte bir kurs tanıtımı hazırlar ve bu kurs tanıtımı onaylanması için Eğitim Bakanlığı ve branj kuruluna gönderilir. 6 hafta içerisinde kurs tanıtımına bir yorum ya da aksi yanıt gelmezse, kurs kabül edilmiştir. Kursların Yerel İş Piyasasının özel ihtiyaçları karşılaması açısından, düzenlenmesi ve tanımı söz konusu olan AMU merkezlerinde yapılır.

Teknoloji ve üretim metodlarındaki sürekli değişiklikler, çalışanlara daha fazla koşullar getirmekte olup, bu bağlamda AMU-kursları her alanda olduğu gibi bağımsız çalışabilecek elemanlar yetiştirmekte de üzerine düşeni yapmaktadır. Bu da kursiyerlerin sadece passif dinleyici olarak değil de derse aktif bir şekilde katılımını zorunlu kılan ve işbirliğine dayalı proje şeklinde eğitimler aracılığıyla olur. AMU, kursiyerlerin sosyal ve iletişim becerilerine ağırlık vermekte, ve genel beceri olan dil, matematik kurslarını da düzenlemektedir. Her iletişim toplumunda olduğu gibi bizim toplumumuzda da iletişim toplumunun esasını oluşturan okuma becerilerinin üzerine çok düşülmektedir.