Jasmina Petrovic
Kursussekretær - IT, bygge/anlæg og hygiejne
Skriv en besked
Mette Nielsen
Kursussekretær - Svejsning og rengøring
Skriv en besked
Heidi Nielsen
Kursussekretær - Ergonomi, forflytning og personaleudviklende
Skriv en besked
Lis Rasmussen
Kursussekretær - det grønne, førstehjælp, serviceass og struktør
Skriv en besked
Heidi Wallstrøm
Kursussekretær - truck, teleskoplæsser, OST, BAB og Taxi
Skriv en besked
Helle Martinussen
Kursussekretær - Lager og farligt gods
Skriv en besked
Birgit Larsen
Kursussekretær - Bus, kran, lastbil, vogntog og varebil
Skriv en besked
Elsebeth Høyer
Kursussekretær - Offentligt område
Skriv en besked

Vigtig information til dit kursus

Læs her vigtige informationer om Covid-19 og dit kursus på AMU-Fyn.

Du skal møde med en negativ Corona-test, som ikke er mere end 72 timer gammel. Du skal følge skolens anvisninger om færden og ellers følge alle retningslinier om afstand, værnemiddel og hygiejne.

Hvad skal du være opmærksom på inden kurset?

Nedenfor kan du læse om de genelle praktiske og økonomiske forhold på AMU-Fyn. 

Inden du møder op på kurset, er det også vigtigt, at du læser de særlige forhold, som der kan være til netop dit kursus. I menuen til venstre finder du en hurtig indgang til netop det område, du er tilmeldt.

Er du det mindste i tvivl, kan du selvfølgelig altid kontakte os på telefon 6613 6670 eller amu-fyn@amu-fyn.dk

Vigtig information til dit kursus på AMU-Fyn

Det vil være en fordel at medbringe dit NemId, når du deltager på et kursus på AMU-Fyn.

Rygning er tilladt udendørs på de dertil anviste arealer.

Der er flg. retningslinjer for kursister på centret:

  • Vi har en nul-tolerance over for alkohol og rusmidler
  • Der kan blive gennemført tests.

Sygdom skal meddeles på tlf. 66 13 66 70 inden kl. 09.00 samt til din A-kasse og arbejdsgiver (såfremt du får løn fra denne i forbindelse med kursusdeltagelsen).

Se mødested i din indkaldelse.

Er du forhindret i at møde kl. 08.00 på kursets første dag, bedes du venligst meddele os dette inden kl. 09.00. Såfremt du ikke kontakter os, vil din plads blive disponeret til anden side.

Såfremt det er nødvendigt at benytte arbejdstøj/sikkerhedssko på kurset, skal du selv medbringe dette.

Parker din cykel eller knallet i eller ved stativerne og din bil eller motorcykel på de afmærkede parkeringspladser.

Du får bevis, hvis du har gennemført kurset tilfredsstillende.

Beviset tilsendes på e-Boks.

I AMU-Fyns kantiner kan du i de 3 daglige pauser købe almindelige kantinevarer og lune retter. Der henstilles til, at du ikke tage mad- og drikkevarer med unden for kantineområdet. Stil stole og service på plads, når du er færdig. Uden for kantinernes åbningstid kan du benytte de opstillede automater.

Vi modtager gerne kontantbetalinger, og der kan naturligvis også anvendes dankort og MobilePay i kantinen.

Der søges VEU-godtgørelse for beskæftigede på www.efteruddannelse.dk af arbejdsgiveren. Bemærk frister for udfyldelse af VEU-ansøgning.

Hvis du bor mere end 60 km fra skolen, kan der søges om tilskud til kost og logi. vi er gerne behjælpelige med at finde indkvartering.

Læs mere om forplejning og indkvartering nederst på siden. Vær opmærksom på, at der kan være specielle forhold om forplejning og indkvartering for netop dit kursus. Kig under dit kursusområde i menuen til venstre.

Støtteregler for deltagelse i AMU-kurser

  • VEU-godtgørelsen udgør 100% af højeste dagpengesats
  • Fuld egenbetaling for personer, der i forvejen har en kortere/videregående uddannelse.
  • Befordringstilskuddet udgør 0,99 kr. pr. km. udover 24 km dagligt. Samlet tilskud under 34 kr. udbetales ikke.
  • Tilskud til indkvartering udgør indtil 500 kr. for hver overnatning. Det kræver, at du bor mere end 60 km fra skolen.

Beskæftigede kan søge VEU-godtgørelse i forbindelse med deltagelse på AMU-kurser. Virksomheden kan derudover trække områdets uddannelsesfond.

Der opkræves deltagergebyr for:

  • Faglige kurser                    126 kr. pr. dag
  • IT-kurser                             190 kr. pr. dag
  • Holdningsbearb. kurser   190 kr. pr. dag

Gebyrerne opkræves ikke for dagpengeberettigede med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Faktura på deltagerbetaling sendes til betalerens eBoks. 

Som noget nyt pr. 1/1-20 er der for en lang række af AMU-kurserne indført en prøve, der skal bestås, før du som kursist kan få udstedt et kursusbevis. Prøven afvikles afslutningsvist på kurset, og kan være såvel skriftlig, mundtlig som praktisk.

Du vil efter prøvens afslutning (i særlige tilfælde senest 10 dage efter prøven) få svar på, om denne er bestået/ikke-bestået. AMU-Fyn sender beviset til din kompetencemappe, så du altid efterfølgende har mulighed for at hente det i elektronisk form. 

AMU-Fyn har i lighed med virksomheder et sikkerhedsudvalg, som er sammensat af skolens faste personale. Faglæreren har ansvaret for, at alle sikkerhedsregler bliver overholdt i klassen. På nogle uddannelser/kurser skal der anvendes sikkerhedsfodtøj og hjelm, som du selv medbringer.

Har du brug for støtte under dit kursus, hvis der er tale om ordblindhed, psykiske vanskeligheder, høre-, bevægelses- eller synshandicap, kan vi hjælpe dig. Det kan også være, at du har problemer med dansk eller matematik.

Kontakt os på tlf. 66 13 66 70, så tager vi en snak om, hvordan vi bedst kan hjælpe dig gennem forløbet. 

Du er altid velkommen til at kontakte vores medarbejdere i kursistadministrationen for yderligere information.

Tlf. 66 13 66 70.

Vi glæder os til at se dig