Fremtiden tilhører de kompetente

Fremtiden tilhører de kompetente

Hvad skal du være opmærksom på inden kurset?

Generelle praktiske og økonomiske forhold på AMU-Fyn

Nedenfor kan du læse om de genelle praktiske og økonomiske forhold på AMU-Fyn. 

Inden du møder op på kurset, er det også vigtigt, at du læser de særlige forhold, som der kan være til netop dit kursus. I menuen til venstre finder du en hurtig indgang til netop det område, du er tilmeldt.

Er du det mindste i tvivl, kan du selvfølgelig altid kontakte os på telefon 6613 6670 eller amu-fyn@amu-fyn.dk

Der er f.eks. også mulighed for samkørsel. Se mere herom nedenfor.
S__rlige_forhold_til_dit_kursus(6)

AMU-Fyn er underlagt Folketingets energispareplan

Vær opmærksom på, at AMU-Fyn er underlagt den af Folketinget vedtagne energispareplan for offentlige arbejdspladser.
Dette betyder, at når du kommer på kursus på AMU-Fyn, vil lokalerne maksimalt være opvarmet til 19 grader.
Så tag dine forholdsregler, og tilpas din påklædning til denne temperatur”.

Do you speak english?Vigtig information til dit kursus på AMU-Fyn

Framelding:
Ved en deltagers framelding mindre end en uge før uddannelsens første dag betaler arbejdsgiveren eller den selvstændige erhvervsdrivende kr. 1.500 pr. deltager for uddannelser med en vejledende varighed på til og med 37 lektioner, og kr. 2.500 pr. deltager for uddannelser med en vejledende varighed på mere end 37 lektioner.

Udeblivelse:
Ved en tilmeldt deltagers udeblivelse fra uddannelsens første dag betaler arbejdsgiveren eller den selvstændige erhvervsdrivende kr. 2.500 pr. deltager for uddannelser med en vejledende varighed på til og med 37 lektioner og kr. 3.500 pr. deltager for uddannelser med en vejledende varighed på mere end 37 lektioner.

Fritagelse:
Dokumenterer arbejdsgiveren eller den selvstændige erhvervsdrivende, at udeblivelse eller framelding skyldes lovligt forfald, fritages denne for betaling.

Tillægspriser - køb af tomme pladser
AMU-Fyn kan lave aftale med en arbejdsgiver om køb af tomme pladser. Arbejdsgiveren betaler således for gennemførelse af kurser med færre deltagere end minimumsantallet, prisen følger takstkataloget priser for kurset.

Der er flg. retningslinjer for kursister på centret:

  • Vi har en nul-tolerance over for alkohol og rusmidler
  • Der kan blive gennemført tests.

Såfremt det er nødvendigt at benytte arbejdstøj/sikkerhedssko på kurset, skal du selv medbringe dette.

Støtteregler for deltagelse i AMU-kurser

  • VEU-godtgørelsen udgør 100% af højeste dagpengesats
  • Fuld egenbetaling for personer, der i forvejen har en kortere/videregående uddannelse.
  • Befordringstilskuddet udgør 1,10 kr. pr. km. udover 24 km dagligt. Samlet tilskud under 34 kr. udbetales ikke.
  • Tilskud til indkvartering udgør indtil 550 kr. for hver overnatning. Det kræver, at du bor mere end 60 km fra skolen.

Beskæftigede kan søge VEU-godtgørelse i forbindelse med deltagelse på AMU-kurser. Virksomheden kan derudover trække områdets uddannelsesfond.

Pr. 1/1-20 er der for en lang række af AMU-kurserne indført en prøve, der skal bestås, før du som kursist kan få udstedt et kursusbevis. Prøven afvikles afslutningsvist på kurset, og kan være såvel skriftlig, mundtlig som praktisk. Enkelte AMU-kurser er ikke prøvebelagte. På disse kurser er det underviserens vurdering, om kursisten har opnået bevis.

Du vil efter prøvens afslutning (i særlige tilfælde senest 10 dage efter prøven) få svar på, om denne er bestået/ikke-bestået. AMU-Fyn sender dit bevis til din e-boks, hvis du er berettiget til det.

Du arbejder under eget ansvar når du færdes på skolen og benytter skolens udstyr – herunder IT-udstyr:

- Gem aldrig noget materiale, der indeholder dine personlige oplysninger på skolens computere.
- Sørg for IKKE at gemme adgangskoder til dine private portaler (webmail, hjemmesider osv.).


Vi modtager gerne kontantbetalinger, og der kan naturligvis også anvendes dankort og MobilePay i kantinen.

Der er gratis kaffe/the og kakao til alle kursister i kantinen. Der er stillet borde frem med kander, som løbende vil blive fyldt op. Du skal dog selv medbringe kop eller termokrus. Alternativt kan papkrus købes for 3 kr.

I AMU-Fyns kantiner kan du i de 3 daglige pauser købe almindelige kantinevarer og lune retter. Der henstilles til, at du ikke tager mad- og drikkevarer med uden for kantineområdet. Stil stole og service på plads, når du er færdig. Uden for kantinernes åbningstid kan du benytte de opstillede automater.

Hvis du bor mere end 60 km fra skolen, kan der søges om tilskud til kost og logi. vi er gerne behjælpelige med at finde indkvartering.

I AMU-Fyns kantiner kan du i de 3 daglige pauser købe almindelige kantinevarer og lune retter. Der henstilles til, at du ikke tager mad- og drikkevarer med uden for kantineområdet. Stil stole og service på plads, når du er færdig. Uden for kantinernes åbningstid kan du benytte de opstillede automater.

Vær opmærksom på, at der kan være specielle forhold om forplejning og indkvartering for netop dit kursus. Kig under dit kursusområde i menuen til venstre.Du har som kursist på AMJ-Fyn mulighed for frit at kopiere materiale i forbindelse med dit kursus. Benyt dig af de kopieringsmaskiner, der er placeret på begge afdelinger.  Er du i tvivl, så henvend dig i kursusadministrationen.

Se mødested i din indkaldelse.

Er du forhindret i at møde kl. 08.00, bedes du venligst meddele os dette inden kl. 09.00. Såfremt du ikke kontakter os, vil din plads blive disponeret til anden side.

Det vil være en fordel at medbringe dit NemId / nøgle APP, når du deltager på et kursus på AMU-Fyn.

Det er en del af AMU-Fyns værdigrundlag at skabe lærelyst. Det forudsætter trivsel. Mobning, vold og chikane er uacceptabelt. Lærere og øvrige medarbejdere griber ind, hvis de oplever episoder, der er utilstedelige eller ubehagelige for de involverede parter.

Vi forventer, at du bidrager til en positiv kultur på AMU-Fyn og i din klasse ved at udvise tolerance, være åben over for alle og have respekt for elever og lærere. Det gælder både i adfærd og omgangstone. 

Oplever du episoder, der er utilstedelige eller ubehagelige, skal du gå til din kontaktlærer.

Parker din cykel eller knallet i eller ved stativerne og din bil eller motorcykel på de afmærkede parkeringspladser.

Samkorsel_4_
AMU-Fyn tænker også grønt i forbindelse med din egen transport til og fra kursus. Derfor kan du på AMUPORTALEN oprette samkørsel med andre kursister. Du kan selv tilbyde en kørelejlighed, eller du kan se om andre kører samme vej som dig.
 
Du finder AMUPORTALEN på adressen www.amuportalen.dk
Brugernavn: amuportalen@amu-fyn.dk
Kodeord: amuportalen
 
AMU-Fyn er helt uden ansvar og indblanden i de samkørsler, der bliver oprettet – I aftaler selv alle vilkår. Det er et tilbud til dig og dine medkursister om at køre sammen og derved spare på transportudgifterne.
 

AMU-Fyn har i lighed med virksomheder et sikkerhedsudvalg, som er sammensat af skolens faste personale. Faglæreren har ansvaret for, at alle sikkerhedsregler bliver overholdt i klassen. På nogle uddannelser/kurser skal der anvendes sikkerhedsfodtøj og hjelm, som du selv medbringer.

Har du brug for støtte under dit kursus, hvis der er tale om ordblindhed, psykiske vanskeligheder, høre-, bevægelses- eller synshandicap, kan vi hjælpe dig. Det kan også være, at du har problemer med dansk eller matematik.

Kontakt os på tlf. 66 13 66 70, så tager vi en snak om, hvordan vi bedst kan hjælpe dig gennem forløbet. 

Sygdom skal meddeles på tlf. 66 13 66 70 inden kl. 09.00 samt til din A-kasse og arbejdsgiver (såfremt du får løn fra denne i forbindelse med kursusdeltagelsen).

Petersmindevej:
Elever, kursister og personale på Petersmindevej er omfattet af tobaksfri skoletid, hvilket vil sige, at ingen tobaksvarer må indtages i skole- og arbejdstiden, hverken på eller uden for skolen. 
 
Tietgenbyen:
Elever, kursister og personale på skolen i Tietgenbyen er omfattet af tobaksfri skole, hvilket vil sige, at ingen tobaksvarer må indtages på skolens matrikel. Det er dog tilladt at ryge i de opstillede rygeskure.
    
Reglerne for skolerne gælder fra man møder ind til man går hjem.

Der søges VEU-godtgørelse for beskæftigede på www.efteruddannelse.dk.

Læs om de generelle tilmeldingsbetingelser her.

Gebyrerne opkræves ikke for dagpengeberettigede med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Faktura på deltagerbetaling sendes til betalerens e-Boks. 

Du er altid velkommen til at kontakte vores medarbejdere i kursistadministrationen for yderligere information.

Tlf. 66 13 66 70.

Vi glæder os til at se dig