Forflytning

Forflytning dækker over manuel håndtering af personer. Er I en privat eller offentlig arbejdsplads inden for det sociale- og sundhedsfaglige, kan vi hjælpe Jer med at styrke arbejdet med forflytning og håndtering af personer.

Kommende AMU Kurser i Forflytning

Kurser uden oprettede hold

Kontakt skolen på tlf. 66 13 66 70 for yderligere oplysninger..

Forflytning

Opnå forflytningskundskaber 

Vores forflytningskurser er både generelle og mere specifikke kurser for faglært og ufaglært sundhedspersonale, eller for dig, som har et ønske om at arbejde inden for området. Vi tilbyder desuden uddannelse af forflytningsvejledere samt mere sundhedsfaglige fag (find udbudte fag under ’Serviceassistent hospital’).

På vores kurser får du kendskab til forskellige forflytningsteknikker, blandt andet til brug af sengens funktioner, lifte, store glidesystemer samt forskellige mindre hjælpemidler.

Om selve undervisningen

I undervisningen får du både teoretisk viden og mulighed for at afprøve forflytningsteknikkerne i praksis. Der arbejdes desuden med idéer til forebyggelse af skader på bevægeapparatet for at forhindre tidlig nedslidning.

Undervisningen bliver foretaget af ergoterapeuter og fysioterapeuter med forskellige baggrunde inden for det sundhedsfaglige område, og alle med erfaring i ergonomi og forflytning.

Forflytningsundervisningen kan både foregå hos os eller på jeres arbejdsplads, og det er ligeledes muligt at få konsulentbistand i form af ergonomitjek eller rådgivning af individuelle forflytningsproblematikker.

Om forflytningsvejlederuddannelsen

Under forflytningsvejlederuddannelsen arbejdes der med forflytninger som redskab til formidling og vejlederrollen. Det vil være en klar fordel at have et godt kendskab til forflytninger inden uddannelsens start, ellers anbefales et forflytningskursus inden, hvor man får grundlæggende viden om forflytninger.

Få gode hjælpemidler til det daglige

Vi arbejder med viden om, hvordan kroppen fungerer i arbejde og hvile, og giver dig samtidigt relevante hjælpemidler med hjem.

Der tages i vid udstrækning udgangspunkt i de individuelle problemstillinger, der er i din hverdag, for at sikre, at undervisningen bliver så differentieret som muligt.

For os er det derfor vigtigt, at den enkelte kursist får brugbare redskaber med sig hjem til bedre at kunne passe på sig selv i sit daglige arbejde.

Disse redskaber er:

  • At kunne reflektere over arbejdets udførelse.

  • At kunne analysere sig frem til brugbare løsningsforslag på problemstillinger i det daglige arbejde.

  • At være opmærksom på et godt arbejdsmiljø.

  • At kunne indhente relevant information om ergonomi og forflytning.

Kontakt os

Sidder du inde med spørgsmål om vores forflytningskurser, er du altid velkommen til at kontakte os for nærmere information. Du kan gøres på tlf. nummer: 6613 6670

Kontakt

Heidi Kiilerich Udsen

Faglærer / uddannelseskonsulent

hku@amu-fyn.dk

Tlf.: 21 38 04 65

 

Heidi Kiilerich Udsen