Se udvalget af kurser indenfor det grønne område

Se udvalget af kurser indenfor det grønne område

Kirkegården

Vi afholder mange kurser relateret til kirkegården.

Fra ufaglært til faglært.

Læs brochuren om anlægsgartneruddannelsen i Folkekirken, som giver menighedsrådene og deres gravere, gravermedhjælpere og gartneriarbejdere med en vis anciennitet mulighed for at blive faglært anlægsgartner gennem en voksen erhvervsuddannelse.

Se relevante kurser