Se vores udvalg af svejsekurser

Se vores udvalg af svejsekurser

Svejsning

Tag et svejsekursus hos AMU-Fyn

Vores svejsekurser er opbygget omkring fælles kompetencebeskrivelser fra Undervisningsministeriet, som retter sig mod jobmuligheder på arbejdsmarkedet inden for svejsning generelt. Svejseforløbene kan sammensættes inden for MIG/MAG-svejsning, TIG-svejsning, Lysbue- og/eller Gassvejsning samt Flammeskæring og Arbejdsmiljø/sikkerhed (§ 17). Lær at svejse på et svejsekursus på AMU-Fyn.  Vi har svejsekursus for begyndere og øvede. Det er efteruddannelse af høj kvalitet. 

DSC05308

Adgangskrav

For at kunne deltage på et svejsekursus, er det et krav, at deltageren har gennemført 1-dags kurset Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk (§17 kursus). Ved opstart af et svejsekursus foretages der en visitering for at finde ud af om du er startet på det rigtige niveau i forhold til nuværende kvalifikationer og ønsker til kurset.

Varighed

Hvor lang tid tager et kursus? Længden af et svejsekursus afhænger af, hvad du ønsker at opnå. De enkelte svejsekurser varer typisk 5-15 dage. De kan dog afkortes, hvis deltageren har de nødvendige kvalifikationer. Så hvis du har andre relevante kurser eller erfaring, kan dit svejsekursus måske forkortes.

Undervisning i åbent værksted

Undervisning og kursus foregår i et åbent værksted med praktiske og teoretiske svejseopgaver, der gør deltageren i stand til at opnå de ønskede kvalifikationer. Svejsekurserne afsluttes med praktiske og teoretiske prøver, hvor deltageren ved beståelse modtager et uddannelsesbevis.

P8223342

Få et svejsecertifikat

Det er muligt at aflægge et eller flere certifikater. Et skolecertifikat er svejserens personlige bevis for sine faglige færdigheder. Der er gode jobmuligheder, hvis du har de rette certifikater og kan de rigtige teknikker i teori og praksis.
Læs mere om svejsecertifikater.

Opstart

Vi tilbyder opstart på kursus hver uge, hele året, dog undtaget ferieperioder. Du kan ringe til kursussekretær Mette Nielsen og få nærmere oplysninger på tlf.: 63 13 51 02. Telefonen er åben mandag-fredag kl. 8.00-15.20.

Åbningstid i svejseværkstedet

I vores svejseværksted i Odense er åbningstiden kl. 7.00 - 14.24.Hvis du har nogle spørgsmål om svejsekurser eller om praktiske forhold, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 6613 6670. 

Gyldighed

Certifikater gælder i 3 år for stål og 2 år for aluminium.
Fornyelse af certifikatet skal ske inden udløb. Skolecertificeringen foregår efter reglerne i SBC 244, DS 322, DS/EN ISO 9606-1 / DS/EN ISO 9606-2 og DS/EN 5817 og administreres under P16 udvalget udpeget af Dansk Standard, der løbende auditerer vores kvalitetsmanual.
For at få et svejsepasnummer skal man udfylde en ansøgning om svejsepas første gang, man skal certificeres.
For at få et svejsepasnummer skal man kunne dokumentere en af følgende uddannelser / arbejdserfaring:
  • Faglært svejser eller en relevant erhvervsuddannelse inden for jern- og metalindustrien eller VVS, hvor der indgår svejsning på rutineniveau.
  • Mindst 12 måneders forløb i en relevant erhvervsuddannelse, hvor der indgår svejsning på rutineniveau og omfatter relevant praktisk arbejde i et svejseværksted. Arten af erhvervsuddannelsen og det praktiske relevante arbejde i svejseværkstedet skal dokumenteres ved en arbejdsgivererklæring.
  • Mindst 12 måneders relevant praktisk arbejde, hvor der indgår svejsning, skal være dokumenteret ved en arbejdsgivererklæring.

Tilbudte skolecertificeringer

Vi kan certificere inden for følgende stålgrupper (DS/ISO 15608) og tilsatsmateriale-grupper (DS EN ISO 9606-1):

Tig-svejsning:

Rustfrit stål gr. 8.1 – FM5
Legeret stål gr. 5.1 – FM3
Lavt/ulegeret stål gr. 1.1 – FM1
Ulegeret finkornsstål gr. 1.3 (ovako 280 rør) – FM1
Aluminium gr. 23

MAG-SVEJSNING

Lavt/ulegeret stål, gr.1,1--FM1

Elektrodesvejsning:

Lavt/ulegeret stål gr. 1.1 – FM1
Ulegeret finkornsstål gr. 1.3 (ovako 280 rør) – FM1

Mig-svejsning

Aluminium gr.23

Gassvejsning:

Lavt/ulegeret stål gr. 1.1 – FM1

Certifikattyper

K-certifikat gyldigt til kantsømme.
P-certifikat (Plade) gyldigt til stumpsømme.
R-certifikat gyldigt til Rør,(Plade) stumpsømme.

Smalle certifikater

Det betyder, at din virksomhed kan få medarbejderne certificeret til et mere specifikt gyldighedsområde, i lighed med værkstedscertifikaterne, efter DS/EN ISO 9606-1 / DS/EN ISO 9606-2. I praksis kan du få skolecertifikater inden for TIG-; MAG/MIG- og Lysbuesvejsning i følgende:

Kantsøm Plade PF (lodret stigende)
Kantsøm Plade/rør PH
Stumpsøm Plade PF
Stumpsøm Plade PE (under-op)
Stumpsøm Rør PC (side-ind)
Stumpsøm Rør HL045 (skrå)

Prøver

Når du aflægger prøver til et skolecertifikat, skal du lave 2 praktiske prøver - en lodtrækningsprøve og en obligatorisk prøve samt en teoretisk prøve. Prøvningen overvåges af AMU-Fyns eksaminatorer. Den ene praktiske prøve* sendes til afprøvning hos prøvningsvirksomheden NSK* for godkendelse.

Værkstedscertifikat

Et værkstedscertifikat er tilknyttet et bestemt firma, produkt og svejser. Certificering foregår i firmaet, eller på skolen med en verificeret prøvningsinstans som eksaminator. Certifikatet tilhører firmaet og er gyldigt i 3 år for stål, og 2 år for aluminium.

_Kennett_Krebs_4081

Prøver i AMU

Efter undervisningen er der ved mange af vores kurser mulighed for at aflægge en prøve, som efterfølgende vil udløse et AMU-bevis. Alternativt vil du efter kurset modtage et deltagerbekræftelse.

Uddannelsen som national svejsekoordinator

National svejsekoordinator erer et uddannelsestilbud til de virksomheder, som fremstiller blivende bygnings- og konstruktionskomponenter og skal CE mærke deres produkter (i henhold til DS/EN 1090-serien). Her får du kendskab til ansvar og pligter i henhold til DS/EN 14731, og du kan anvende dem i det daglige arbejde og i overensstemmelse med gældende DS/EN-standarder og -kvalitetsmål.

Kurser i varmt arbejde

Vores kurser i varmt arbejde henvender sig primært til bygningsarbejdere, anlægsgartnere og tagdækkere og andre med tilsvarende viden og kvalifikationer. Her lærer du at udføre varmt arbejde brandteknisk korrekt.

Har du spørgsmål?

Hvis du har nogle spørgsmål om svejsekurser eller om praktiske forhold for dig eller dine medarbejdere, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 6613 6670. Vi vil alt efter din indgangsvinkel hjælpe med at udrede dine muligheder.