Nu bliver kordegne certificeret

Nu bliver kordegne certificeret


På Kurset "Personregistrering – baggrund og praksis", som er en grunduddannelse for kordegne, bliver du nu certificeret.

Kurset er fortsat bygget op på samme måde, som i flere år:

 • 2 undervisningsdage
 • 5 ugers e-læring (hjemmearbejde og opgavebesvarelse)
 • 2 afsluttende undervisningsdage 

Det nye er, at de to afslutningsdage nu indeholder eksamen. Du bliver bedømt i flere sammenhænge hele kurset igennem:

 • Aflevering af 5 opgaver i e-læringsperioden, og der gives point for besvarelsen. Du kan samlet opnå 60 point (12 point pr. opgave). Minimumskrav for at deltage i kursets to afslutningsdage er 50 point.
 • På de to afslutningsdage deltager du i en eksamen i 3 dele:
  • Hands-on – opgave i sagsbehandling og registrering i PERSON-DEMO
  • Multiple choice – består af 15 spørgsmål med 4 svarmuligheder
  • Case – en opgave, hvor sagsbehandlingen er i fokus

Den samlede pointgivning kan være 100 – d.v.s. at det er muligt at opnå 40 point til eksamensdelen.
 

Minimumskrav for opnåelse af kursusbevis er 85 point.
Hvis du opnår 80-84 point, får du et tilbud om re-eksamen.
Hvis du opnår under 80 point får du tilbud om at gentage kurset.

Har du brug for yderligere information om uddannelse / efteruddannelse af kirkefunktionærer, kan du kontakte:
Kursussekretær Elsebeth Høyer
Tlf. 63 135 105
eh@amu-fyn.dk