Se kurser indenfor servicefagene

Se kurser indenfor servicefagene

Voksenhandicap og demens

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Kort fortalt

Gennem uddannelsesforløbet opnår du viden om symptomer for demens hos mennesker med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser, samt kan reflektere over og handle på deres betydning for borgerens hverdagsliv. Du lærer at dokumentere og iagttage ændring i borgers funktionsniveau samt håndtere betydning heraf for borgerens hverdagsliv, med fokus på at borgeren kan leve et værdigt liv og et liv med ret til selvbestemmelse.

Info om fag
22038 - Voksenhandicap og demens

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til medarbejdere på bo- og beskæftigelsestilbud med kortere eller længere erfaring på det specialiserede voksenområde.Medarbejderne kan derfor være omsorgs- og pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter, der arbejder på bo- og beskæftigelsestilbud, herunder bostøtte, med voksne med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser, der får demens.

Beskrivelse: Deltageren kan:
identificere, reagere på, understøtte og varetage pleje og omsorg af mennesker med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser og demens.
iagttage og dokumentere ændringer i borgers funktionsniveau samt reflektere over betydning heraf for borgerens hverdagsliv.
med afsæt i borgerens livshistorie, ressourcer og muligheder for meningsfuld livsudfoldelse arbejde etisk med, reflektere over og handle ud fra sundheds- og trivselsfremmende indsatser.
på baggrund af den gældende lovgivning, herunder regler om magtanvendelser og omsorgspligt, sikre borger en værdig pleje og omsorg.

Fagnummer: 22038 Voksenhandicap og demens Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25