Se vores udvalg af kurser indenfor transport & lager

Se vores udvalg af kurser indenfor transport & lager

Transport af temperaturfølsomt gods

Transport af temperaturfølsomt gods
Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring
Hold
24-01-2022
Transport af temperaturfølsomt gods
AMU Fyn C. F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ
2 dage Daghold
07-02-2022
Transport af temperaturfølsomt gods
AMU Fyn C. F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ
2 dage Daghold
09-02-2022
Transport af temperaturfølsomt gods
AMU Fyn C. F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ
2 dage Daghold
31-01-2022
Transport af temperaturfølsomt gods
Køreteknisk Anlæg Fredericia A/S Parallelvej 5 7000 Fredericia
2 dage Daghold
02-02-2022
Transport af temperaturfølsomt gods
AMU Fyn C. F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ
2 dage Daghold
1 hold er skjult, klik her for at vise alle
Info om fag

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der er beskæftiget eller ønsker beskæftigelse som erhvervschauffører i køretøjer beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring.

Beskrivelse: Førere af køretøjer der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring, kan reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludselige opståede situationer og anvende korrekt styre- og bremseteknik.

Deltageren har igennem teori opnået viden om:
• Kørselsdynamik
• Nye teknologiers mekaniske /fysiske muligheder og begrænsninger
• Mental køreteknik

Deltageren har gennemført nedenstående praktiske øvelser på et køreteknisk anlæg godkendt af Rigspolitiet.
Øvelser på tør bane:
• Slalomøvelse
• Bremse øvelse
• Bremse- og undvigeøvelse
• Dobbelt undvigeøvelse uden bremsning

Øvelser på glat bane:
• Bremse- og undvigeøvelse
• Styreøvelse i kurve
• Glat bakke med gearskift og igangsætning opad
• Udskridning ved kørsel nedad
• Undvigeøvelse evt. med pludseligt opståede forhindringer
• Dobbelt undvige øvelse med og uden bremsning
• Bremsning på uens friktion

Fagnummer: 48466 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 128,00 Uden for målgruppe: DKK 2.307,75

Målgruppe: Chauffører med primært operative opgaver, administrative medarbejdere med primært opgaver inden for ordremodtagelse og planlægning, mellemledere som fx kørselsforvaltere og planlæggere, selvstændige vognmænd.

Beskrivelse: Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om godsets egenskaber, varetyper, hygiejne, kølekassens opbygning, miljøbestemmelser ved anvendelse af kølemidler og kølemaskinens ydeevne, overvåge og vejlede under lastning/losning og udføre transport af temperaturfølsomt gods. Arbejdet omfatter temperaturkontrol på grundlag af egenkontrolprogrammets checklister, således at godset modtages, transporteres og afleveres i henhold til retningslinier for normale og afvigende transporter. I arbejdet indgår eftersyn af kølemaskinen, kontrol af mærkning og godkendelser af kølemateriel, systematisk fejlfinding ved driftsstop, nødreparation af kølemaskinen, afhjælpning af driftsforstyrrelser, således at transportforholdene optimeres, og deltageren bidrager til en dynamisk udvikling af egenkontrolprogrammerne.
Dette uddannelsesmål betragtes som et myndighedscertifikat, når det afvikles i kombination med den lovpligtige efteruddannelse jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse herom.

Fagnummer: 43960 Transport af temperaturfølsomt gods Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 640,00 Uden for målgruppe: DKK 4.967,25