Se vores udvalg af kurser indenfor transport & lager

Se vores udvalg af kurser indenfor transport & lager

Trafiksikkerhedspolitik i virksomheden

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Kort fortalt

Deltageren kan medvirke til at indføre aktiv trafiksikkerhedspolitik i virksomheden - herunder formulere og efterleve trafiksikkerhedspolitikken.

Info om fag
47724 - Trafiksikkerhedspolitik i virksomheden

Målgruppe: Medarbejdere der er beskæftiget eller ønsker beskæftigelse inden for transportoptimering (vejgods, personbefordring samt lager og terminal).

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemført uddannelse, medvirke og bidrage til implementeringen af en aktiv trafiksikkerhedspolitik i virksomheden. Implementeringen forudsætter indsigt i færdselsloven samt evne til at omforme denne viden til til praktiske situationer målrettet vigepligter, lysreguleringer, rundkørsler, parkering, hastighed,
risikoforståelse, forudseenhed m.v.
Deltageren opnår et handlingsberedskab i forhold til håndtering af stressrelaterede situationer, distraktionsfaktorer og hensigtsmæssig og ikke-aggressiv adfærd i trafikale situationer.
Deltageren kan anvende sin viden om relevant og normalt forekommende sikkerhedsudstyr i forbindelse med betjeningen af udstyret (fx personlige værnemidler, hjertestarter mv.).
Endvidere kan deltageren bidrage aktivt i formuleringen af virksomhedens trafikpolitik og kommunikere samt efterleve denne i et samspil med kollegaer og i overensstemmelse med det ansvar og den kompetence vedkommende er tildelt.

Fagnummer: 47724 Trafiksikkerhedspolitik i virksomheden Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 402,00 Uden for målgruppe: DKK 4.700,80