Fremtiden tilhører de kompetente

Fremtiden tilhører de kompetente

Timelærer med styr på kirkens økonomi

AMU-Fyn søger timelærer

-til vores uddannelser inden for kirkens område 

Kan du lære andre at føre regnskab for kirken? 

Hos AMU-Fyn arbejder vi blandt andet med at uddanne de dygtige mennesker, der udarbejder kirkeregnskab. 
Vi søger dig, der kan uddanne kirkefunktionærer, typisk kordegne, i at være regnskabsførende for kirken. 

Specifikt handler det om kurserne: 
  • ”Lønberegning og lønrapportering” 
  • ”Regnskabsfører for de kirkelige kasser” 
  • ”Prisfastsættelse og moms af kirkens ydelser” 
 
Det vil sige, at du skal undervise i emner som selvstændigt arbejde med regnskabsføring inden for det kirkelige område og i den forbin­delse finde og anvende relevant lovgivning, vejledninger, regnskabs- og budgetskemaer, lønberegning og lønudbetaling i et it-baseret lønsy­stem og korrekt prisfastsættelse af kirkens ydelser. 

Du må meget gerne have mindst 3 års erfaring fra området, og det vil være en stor fordel, hvis du har kendskab til kirkens økonomisystem FLØS. Hvis du yderligere har erfaring med at undervise voksne, så er det endnu et plus.  

Vi er en moderne arbejdsplads, og vi vil gerne være med til at udvikle dig og os i et fællesskab, der kommer vores kursister til gavn. 

Stillingen kan varetages af en enkelt person eller deles imellem flere, så du må meget gerne søge til et enkelt eller to af kurserne. 

Stillingen kan med fordel besættes af selvstændige eller andre, der har mulighed for at arbejde med varierende timetal fra uge til uge. Aflønning sker efter overenskomst med Finansministe­riet. 

Kontakt
uddannelseschef Jimmy Andersen,
mobil 22104112


for yderligere oplysninger om stilingen. Læs mere om AMU-Fyn på www. amu-fyn.dk. 

Ansøgning: Vi modtager løbende ansøgninger. Send din ansøgning til info@amu-fyn.dk.

Mærk din ansøgning "timelærer".