Se vores udvalg af bygge/anlægskurser

Se vores udvalg af bygge/anlægskurser

Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.

Kort fortalt

Deltagerne kan selvstændigt og i samarbejde med andre opstille, ændre og nedtage rulle- og bukkestilladser, således at de kan arbejde med disse stilladstyper i henhold til jf. gældende regler fra Arbejdstilsynet.

Hold

09-08-2024
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.
04-09-2024
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.
09-10-2024
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.
07-11-2024
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.
27-11-2024
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.
28-11-2024
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.
2 hold er skjult, klik her for at vise alle

Kursusinformation

Hvis du arbejder inden for bygge- eller håndværksbranchen, er kurset i rulle- og bukkestillads helt uundværligt. Kurset vil give dig den nødvendige viden og færdigheder, der kræves for at kunne opstille og nedtage rulle- og bukkestilladser på en sikker og effektiv måde.

På kurset vil du lære om de forskellige typer af rulle- og bukkestilladser, og hvordan de skal opstilles og justeres korrekt. Du vil også lære om de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages, når man arbejder på et stillads, herunder hvordan man sikrer sig mod fald og andre farer.

Gennem praktiske øvelser vil du få mulighed for at afprøve dine nye færdigheder og lære at opstille og nedtage et rulle- og bukkestillads på egen hånd. På den måde vil du kunne føle dig tryg og sikker, når du skal arbejde på et stillads i fremtiden.

Kurset i rulle- og bukkestillads er en investering i din egen sikkerhed og effektivitet på arbejdspladsen. Med den viden og de færdigheder, du får på kurset, vil du kunne udføre dit arbejde på en sikker og professionel måde og dermed bidrage til at skabe en mere sikker arbejdsplads for dig og dine kolleger.
Info om fag
45566 - Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte personer der har eller søger beskæftigelse i jobs, hvori der forekommer arbejde med opstilling, ændring eller nedtagning af rulle- eller bukkestilladser.

Beskrivelse: Deltagerne kan opstille, ændre og nedtage rulle- og bukkestilladser i henhold til brugsanvisningen for den pågældende stilladsopstilling samt gældende lovgrundlag, således at stilladset er sikkert at arbejde på for de medarbejdere, der efterfølgende skal anvende stilladset.

Deltagerne kan foretage en vurdering af, om stilladset som helhed er planlagt opstillet forsvarligt, set i relation til opgaven, dvs. hvilket arbejde der skal udføres fra stilladset, instruktionen fra arbejdsgiveren, leverandørbrugsanvisningen og opstillingsvejledningen.

Deltagerne kan varetage egen og andres sikkerhed ved opstillingen, og sikre at det udleverede materiel og værktøj anvendes korrekt ud fra viden om opstillingsstedet, dvs. tilstrækkelig viden om jordbund, og byggematerialers egnethed til fastgørelse mv.

Deltagerne har viden om lovgrundlaget på området, herunder ansvarsfordelingen i forhold til relevante aktører, og kan vurdere om stilladsmateriellet er forsvarligt, dvs. uden skadelig råd og korrosionsskader.

Uddannelsen opfylder kravet til særlig uddannelse i forbindelse med opstilling, ændring og nedtagning af stilladser højere end 3 meter jf. gældende regler fra Arbejdstilsynet.

Fagnummer: 45566 Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 1.004,25