Se kurser indenfor det offentlige

Se kurser indenfor det offentlige

Pasning af kirkens udendørsarealer

Hold

16-09-2024
Pasning af kirkens udendørsarealer
15-09-2025
Pasning af kirkens udendørsarealer
14-09-2026
Pasning af kirkens udendørsarealer
Kort fortalt

Efter kurset kan du passe kirkens udendørsarealer i henhold til gældende regler og vejledninger. Arbejdet omfatter kirkeplads, fortovsarealer, grav- og mindesten, monumenter samt mindre grønne anlæg, som ikke er kirkegårde.

Info om fag
21078 - Pasning af kirkens udendørsarealer

Målgruppe: Kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kirketjener, graver og gravermedhjælper.

Beskrivelse: Deltageren kan passe kirkens udendørsarealer i henhold til gældende regler og vejledninger. Arbejdet omfatter kirkeplads, fortovsarealer, grav- og mindesten, monumenter samt mindre grønne anlæg, som ikke er kirkegårde.
Deltageren kan benytte håndredskaber i forbindelse med pasning af udendørsarealerne og får kendskab til planlægning, arbejdsmiljø og ergonomi.
Deltageren får kendskab til forebyggende bekæmpelse af ukrudt, samt ukrudtsbekæmpelse uden kemi, lettere beskæring af buske og træer, klipning af hæk samt overvågning af planternes generelle tilstand.
Deltageren får anvist metoder og muligheder for at anlægge biodiverse anlæg af forskellig art, der også giver plads for naturlig flora og fauna, inden for de betingelser der er på kirkens grund.
Deltageren kan orientere kirkens brugere om de biodiverse anlægs muligheder.
Deltageren kan inddrage elementer af bæredygtighed i planlægning af processer og i forbindelse med nye tiltag.

Fagnummer: 21078 Pasning af kirkens udendørsarealer Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25