Se udvalget af kurser indenfor det grønne område

Se udvalget af kurser indenfor det grønne område

Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner

Hold

04-09-2024
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner
20-09-2024
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner
04-10-2024
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner
14-10-2024
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner
09-12-2024
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner
16-01-2025
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner
06-02-2025
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner
06-03-2025
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner
25-03-2025
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner
24-04-2025
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner
06-05-2025
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner
03-06-2025
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner
29-05-2024
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner
9 hold er skjult, klik her for at vise alle
Kort fortalt

I uddannelsen får deltagerne viden om seneste forsknings- og forsøgsresultater inden for området plantebeskyttelse i anlægsgartneriet/golbanepleje (greenkeeping). Deltagerne får desuden viden om ny teknologi inden for sprøjteteknik, nye bekæmpelsesmidler og ny eller ændret lovgivning vedrørende bekæmpelsesmidler og påvirkninger på omgivende miljø.

Info om fag
48142 - Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer med sprøjtecertifikat, sprøjtebevis m.fl. der skal gennemføre et opfølgningskursus for at opretholde gyldigheden af sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis i henhold til bekendtgørelse nr. 969 af 28. juni 2016 om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler og som ønsker at opnå en S1 autorisation til køb og anvendelse af professionelle plantebeskyttelsesmidler i landbrugserhvervet. Uddannelsen henvender sig som udgangspunkt ikke til personer der ønsker at udbringe professionelle plantebeskyttelsesmidler indenfor andre erhverv så som gartneri, landbrug, anlægsgartneri eller greenkeeping, idet der udbydes særlige uddannelser rettet mod personer indenfor disse erhvervsgrene.

Beskrivelse: Deltagerne kan planlægge og udføre plantebeskyttelsei anlægsgartneriet og golfbanepleje (greenkeeping) under hensyn til principperne for integreret plantebeskyttelse (IPM), vurdering af bekæmpelsesbehov og udnyttelse af seneste forsknings- og forsøgsresultater

Deltageren har kendskab til nye plantebeskyttelsesmidler, ny lovgivning vedrørende plantebeskyttelsesmidler og regulering af påvirkninger på omgivende miljø og arbejdsmiljøet.

Deltageren har ajourført viden om behandlingsstrategier for plantebeskyttelse i anlægsgartneriet/golfbanepleje, IPM, ny teknologi til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, dysevalg og sprøjteteknik.

Uddannelsen opfylder kravet om opfølgningskursus for sprøjtecertifikat i henhold til bekendtgørelse nr. 969 af 28. juni 2016 om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler.


Fagnummer: 48142 Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 904,55