Se øvrige kurser

Se øvrige kurser

3-I-1 Asbest (udvendig) PCB og bly

Hold

Løbende optag
Arbejdsmiljø og sikkerhed ved arbejde med (udvendig) asbest, PCB og bly
Løbende optag
Kopi - Arbejdsmiljø og sikkerhed ved arbejde med (udvendig) asbest, PCB og bly
Instruktion i arbejdsmiljø og sikkerhed ved arbejde med (udvendig) asbest, PCB og bly
Har du problemer med selve tilmeldingen eller betaling for kurset?
Kontakt support
Tlf. 70 27 64 84
support@mitkursus.dk

Kursusinformation

Formål:
Deltageren kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i områder, hvor der forekommer asbest, PCB og bly.

Indhold:
Deltageren får en forståelse for, hvor der kan forekomme asbest, PCB og bly.
Deltageren får kendskab til sundhedsrisici ved udsættelse for asbest, PCB og bly.
Deltageren lærer, hvordan arbejdet skal tilrettelægges og udføres, så personer på arbejdspladsen og i omgivelserne ikke bliver udsat for støv, gasser og dampe fra asbest-, PCB- og blyholdige materialer.
Deltageren lærer om nødvendige værnemidler, forsegling, minimering af spredning samt korrekt affaldshåntering.

Statistikker viser, at kursister gennemfører dette kursus på cirka 4 timer (+/- 30 minutter afhængig af hvor hurtig du er til at gennemgå modulerne).

Kurset kan gennemføres med en høj grad af fleksibilitet:

  • når det passer dig
  • i dit tempo
  • på PC, Mac, tablets og smartphones