Se øvrige kurser

Se øvrige kurser

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved arbejde med (udvendig) asbest

Hold

Løbende optag
Arbejdsmiljø og sikkerhed ved arbejde med (udvendig) asbest
AMU-Fyn
Fjernundervisning

Kursusinformation

Deltageren kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i områder, hvor der forekommer asbest.
Indhold:

Deltageren får en forståelse for, hvor der kan forekomme asbest. Deltageren får kendskab til sundhedsrisici ved udsættelse for asbest.
Deltageren lærer, hvordan arbejdet skal tilrettelægges og udføres, så personer på arbejdspladsen og i omgivelserne ikke bliver udsat for støv fra asbest og asbestholdige materialer. Deltageren lærer om nødvendige værnemidler, forsegling, minimering af spredning samt korrekt affaldshåntering.

Kurset kan gennemføres med en høj grad af fleksibilitet:
  • når det passer dig
  • i dit tempo
  • på PC, Mac, tablets og smartphones