Se øvrige kurser

Se øvrige kurser

PCB: Sikkerhed og håndtering

Hold

Løbende optag
Arbejdsmiljø og sikkerhed ved arbejde med bly
Har du problemer med selve tilmeldingen eller betaling for kurset?
Kontakt support
Tlf. 70 27 64 84
support@mitkursus.dk

Kursusinformation

Deltageren kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i områder, hvor der forekommer bly.
Indhold:

Deltageren får en forståelse for, hvor der kan forekomme bly.
Deltageren får kendskab til sundhedsrisici ved udsættelse for bly.
Deltageren lærer, hvordan arbejdet skal tilrettelægges og udføres, så personer på arbejdspladsen og i omgivelserne ikke bliver udsat for støv og dampe fra blyholdige materialer.
Deltageren lærer om nødvendige værnemidler, forsegling, minimering af spredning samt korrekt affaldshåntering.

Kurset kan gennemføres med en høj grad af fleksibilitet:
  • når det passer dig
  • i dit tempo
  • på PC, Mac, tablets og smartphones