Se øvrige kurser

Se øvrige kurser

PCB: Sikkerhed og håndtering

Hold

Løbende optag
Arbejdsmiljø og sikkerhed ved arbejde med PCB
Har du problemer med selve tilmeldingen eller betaling for kurset?
Kontakt support
Tlf. 70 27 64 84
support@mitkursus.dk

Kursusinformation

Deltageren kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i områder, hvor der forekommer PCB.
Indhold:

Deltageren får en forståelse for, hvor der kan forekomme PCB.
Deltageren får kendskab til sundhedsrisici ved udsættelse for PCB. Deltageren lærer, hvordan arbejdet skal tilrettelægges og udføres, så personer på arbejdspladsen og i omgivelserne ikke bliver udsat for støv og gasser fra PCB-holdige materialer.
Deltageren lærer om nødvendige værnemidler, forsegling, minimering af spredning samt korrekt affaldshåntering.

Kurset kan gennemføres med en høj grad af fleksibilitet:
  • når det passer dig
  • i dit tempo
  • på PC, Mac, tablets og smartphones