Se vores udvalg af svejsekurser

Se vores udvalg af svejsekurser

Manuel flammeskæring

Kort fortalt

Manuel flammeskæring

Hold

Løbende optag
Åbent værksted - svejsning 1. halvår 2023
AMU-Fyn - PMV Petersmindevej 50 5000 Odense C
Daghold Åbent værksted
Løbende optag
Åbent værksted - svejsning 2. halvår 2023
AMU-Fyn - PMV Petersmindevej 50 5000 Odense C
Daghold Åbent værksted
Info om fag
45635 - Manuel flammeskæring

Målgruppe: Ufaglærte og faglærte. Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk.

Beskrivelse: Deltageren kan ud fra tegninger samt arbejdsinstruktioner udføre manuel flammeskæring af plade, rør, studse og profiler, sikkerheds- og miljømæssigt korrekt, i forskellige skæreopgaver omhandlende ligesnit, skråsnit, vinkelsnit, kurvesnit samt fugetilpasningssnit med fastlagte tolerancer og kvalitetskrav til snitfladen.

Deltageren har et sådant kendskab til arbejdsmiljø og sikkerhed, at han/hun kan tage vare på egen og andres sikkerhed i forbindelse med arbejdets udførelse.

Deltageren kan forebygge de risikomomenter og har viden om skadelige påvirkninger, der kan opstå under forkert håndtering af trykflasker og udstyr til flammeskæring og er bekendt med de standarder der beskriver farver på de trykflasker som indgår i processen.

Fagnummer: 45635 Manuel flammeskæring Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 1.340,00 Uden for målgruppe: DKK 11.676,00