Se kurser indenfor servicefagene

Se kurser indenfor servicefagene

Konflikthåndtering i sosu-arbejdet

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Kort fortalt

Kurset giver deltageren grundlæggende forståelse for konflikters opståen, udvikling, samt kompetencer til at håndtere og afslutte dem. Kurset omfatter relevante værdier og bestemmelser i serviceloven/sundhedsloven.

Et kursus til at styrke samarbejdet på arbejdspladsen

Arbejdspladsen er afhængig af godt samarbejde og gode relationer mellem medarbejderne. På alle arbejdspladser opstår der indimellem konflikter. Mange af os kan blive endnu bedre til at løse dem. Hvordan konflikter håndteres og forebygges er afgørende for om konflikterne skaber bedre samarbejde
eller det modsatte.

Info om fag
41687 - Konflikthåndtering i sosu-arbejdet

Målgruppe: Deltagere med jobfunktioner inden for social- og sundhedsområdet, der er ufaglærte eller har en erhvervsuddannelse. F.eks. social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, plejere, portører, omsorgsmedhjælpere, værkstedsassistenter m.v.

Beskrivelse: I det daglige arbejde kan deltageren genkende og reagere ved tegn på konflikt ud fra viden om konflikters opståen, udvikling og afslutning. Endvidere kan deltageren medvirke til at forebygge konflikter med afsæt i viden om konflikttyper, egen rolle og forhold, der ansporer til konflikter.

Ved hjælp af kendskab til grundlæggende konflikthåndteringsmetoder kan deltageren bidrage til, at konflikter håndteres og afsluttes professionelt på en konstruktiv og udviklende måde for borgere, patienter, pårørende og kolleger. Deltageren kan endvidere basere sit konflikthåndterende arbejde på servicelovens afsnit om brugerinddragelse eller sundhedslovens værdi om at sikre respekten for det enkelte menneske.

Fagnummer: 41687 Konflikthåndtering i sosu-arbejdet Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25