Kommunikation og konflikthåndtering - service

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Kommunikation og konflikthåndtering - service
Info om fag

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Beskrivelse: Deltageren kan skelne mellem professionel serviceorienteret adfærd og mellem konfliktfremmende og -dæmpende adfærd og kan anvende dette gennem sin personlige fremtræden og adfærd i forbindelse med serviceydelser.
Endvidere kan deltageren anvende enkle teknikker til håndtering af konflikter med baggrund i forståelse af menneskers psykologiske spil og forskellige roller, herunder egne roller og adfærd i forhold til kolleger, ledelse samt brugere, som fx kunder, patienter, beboere m.v. Der ud over kan deltageren udvise forståelse for krisereaktioner.
Endelig kan deltageren anvende samtaleteknik og udvise forståelse for andres liv- og arbejds-situationer på en respektfuld måde og håndtere aggressive episoder på en hensigtsmæssig serviceorienteret og mindre konfrontativ måde.

Fagnummer: 44853 Kommunikation og konflikthåndtering - service Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 378,00 Uden for målgruppe: DKK 1.959,65

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Beskrivelse: Efter gennemført uddannelse kan deltageren medvirke til at forbedre det interne samarbejde i teams og medvirke til, at samarbejdet sigter imod teamets mål og resultater.

Deltageren opnår viden om, hvilke forhold der får teamet til at fungere optimalt.

Deltageren får redskaber til at forbedre samarbejdet gennem teambuilding og redskaber til at udvikle teamet i fællesskab.

Redskaber som deltageren bliver præsenteret for kan være:
Samarbejdsøvelser
Rolleprofiler
Organisering i teamet
Feedback og kommunikation
Opstilling af mål for teamet

Fagnummer: 49376 Samarbejde i teams Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 376,00 Uden for målgruppe: DKK 1.383,10
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Vis privatlivspolitik
Kursuspris
AMU:
DKK 754,00
Uden for målgruppe:
DKK 3.342,75