Se vores udvalg af bygge/anlægskurser

Se vores udvalg af bygge/anlægskurser

Klimasikring af bygge- og anlægskonstruktioner

Kort fortalt

På kurset er der fokus på at kursisten kan projektere, dimensionere, installere, drive og vedligeholde relevante typer anlæg til lokal afledning af regnvand, herunder koblede anlæg, afledt fra bygge og anlægskonstruktioner, iht gældende autorisations-, bygningsmiljø- og arbejdsmiljølovgivning. Der er også fokus på beregning af vandhastighed og viden om relevante afværgeforanstaltninger.Desuden undervises der i digital dokumentation til myndighedsansøgning, udførelsesplan og drift og vedligeholdelsesplan og lovpligtig kvalitetssikring.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49592 - Klimasikring af bygge- og anlægskonstruktioner

Målgruppe: Kurset er udviklet til personer, der er beskæftiget eller ønsker beskæftigelse indenfor klimasikring af bygge- og anlægskonstruktioner.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
- Projektere, dimensionere, installere, drive og vedligeholde relevante typer anlæg til lokal afledning af regnvand, herunder koblede anlæg, afledt fra bygge og anlægskonstruktioner, iht gældende autorisations-, bygningsmiljø- og arbejdsmiljølovgivning.
- Beregne vandhastighed på baggrund er jordens permeabilitet.
- Anvise relevante afværgeforanstaltninger i forbindelse med skybrud, således at evt. oversvømmelser giver anledning til mindst mulig skade på bygge og anlægskonstruktioner.
- Udføre nødvendig digital dokumentation til myndighedsansøgning, udførelsesplan og drift og vedligeholdelsesplan.
- Udføre lovpligtig kvalitetssikring.

Fagnummer: 49592 Klimasikring af bygge- og anlægskonstruktioner Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 3.503,75