Se udvalget af kurser indenfor det grønne område

Se udvalget af kurser indenfor det grønne område

Introduktion til belægningsarbejde

Hold

11-12-2023
Introduktion til belægningsarbejde
AMU-Fyn - PMV Petersmindevej 50 5000 Odense C
10 dage Daghold
Kort fortalt

Kurset er en introduktion til belægningsarbejde, hvor deltageren får kendskab til forskellige typer af betonbelægningssten samt instrueres i hvordan man korrekt betjener afkortningsværktøj og opbygger et bærelag. Deltageren bliver i stand til i samarbejde med andre at udføre grundlæggende belægningsarbejder efter gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning, herunder ergonomi.

Info om fag
49806 - Introduktion til belægningsarbejde

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte medarbejdere uden branchekendskab til anlægsområdet.

Beskrivelse: Deltageren kan medvirke til:
- Anvendelse af forskellige typer af betonbelægningssten til udførelse af befæstede belægninger og kantafgrænsninger
- Korrekt betjening af afkortningsværktøj ved udførelse af belægningsopgaver
- Korrekt opbygning af bærelaget ved faglig udførelse af belægning jf. DS1136
- Afsætning samt afretning til belægningsopgaver.
- Anvendelse af gældende belægningsnormer og standarder for belægningsarbejder.

Deltageren kan:
- I samarbejde med andre udføre grundlæggende belægningsarbejder.
- Udføre arbejdet efter relevante anvisninger og gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning, herunder ergonomi samt - anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler.
- Anvende god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet.

Fagnummer: 49806 Introduktion til belægningsarbejde Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 1.340,00 Uden for målgruppe: DKK 7.654,50