Se vores udvalg af kurser indenfor transport & lager

Se vores udvalg af kurser indenfor transport & lager

EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del

Hold

24-06-2024
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
24-06-2024
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
01-07-2024
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
12-08-2024
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
19-08-2024
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
26-08-2024
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
02-09-2024
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
02-09-2024
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
09-09-2024
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
09-09-2024
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
16-09-2024
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
23-09-2024
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
23-09-2024
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
07-10-2024
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
07-10-2024
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
21-10-2024
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
21-10-2024
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
28-10-2024
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
28-10-2024
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
04-11-2024
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
04-11-2024
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
11-11-2024
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
18-11-2024
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
18-11-2024
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
25-11-2024
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
25-11-2024
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
02-12-2024
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
09-12-2024
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
09-12-2024
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
16-12-2024
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
16-12-2024
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
06-01-2025
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
06-01-2025
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
13-01-2025
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
13-01-2025
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
20-01-2025
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
27-01-2025
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
27-01-2025
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
03-02-2025
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
03-02-2025
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
17-02-2025
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
17-02-2025
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
24-02-2025
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
24-02-2025
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
03-03-2025
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
03-03-2025
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
24-03-2025
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
24-03-2025
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
31-03-2025
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
31-03-2025
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
07-04-2025
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
28-04-2025
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
28-04-2025
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
05-05-2025
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
05-05-2025
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
12-05-2025
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
12-05-2025
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
19-05-2025
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
16-06-2025
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
16-06-2025
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
23-06-2025
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
23-06-2025
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
30-06-2025
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
59 hold er skjult, klik her for at vise alle
Dette EU-efteruddannelse kursus er LOVPLIGTIGT for dig som godschauffør. Tager du ikke dette kursus vil du få forbud mod at køre med gods.
Som godschauffør skal du have det lovpligtige chaufføruddannelsesbevis (CUB beviset) som skal fornys hvert 5. år. Det gælder uanset om det er erhvervskørsel, godskørsel eller anden godstransport.
Som lastbilchauffør med stort kørekort eller buschauffør er det vigtigt at holde EU Efteruddannelsen vedlige. Tager du ikke de lovpligtige kurser vil du blive mødt med en bøde for ikke at have taget EU-Efteruddannelsen for godschauffører.
Info om fag
48611 - Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for transport af forskellige typer af stykgods inden for bl.a. distributionskørsel og skal have opdateret deres chaufføruddannelsesbevis. Det anbefales, at deltageren tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse - eller har erhvervserfaring inden for jobområdet.

Beskrivelse: På baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, eller erfaring og denne ajourføring har deltageren opnået kendskab til:

• Emballageafmærkning, håndtering af relevante transportdokumenter, attester, certifikater, fragtbreve
• Forbehold og procedure ved beskadiget gods
• Økonomisk ansvar, dokumentation samt retningslinjer for normale - og afvigende transporter
• Sammenkoblingsmuligheder, herunder modulvogntog og det særligt udpegede vejnet for modulvogntog
• Håndtering, opklodsning og afstivning af forskellige godstyper
• Tilladt akseltryk og tilladt totalvægt
• Anvendelse af forskellige typer af surringsgrej, samt vedligeholdelse af disse
• Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led
• Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler
• Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området
• Kundeservice og konflikthåndtering

Deltageren kan på baggrund af den viden udføre:
• Læsning af køretøjer således tilladt akseltryk eller tilladt totalvægt ikke overskrides
• Lastsikring af stykgods efter gældende regler
• Kontrol og klargøring af køretøj og udstyr herunder fremmed truck, medbringertruck og læssebagsmæk
• Tur- og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v.

Uddannelsens indhold følger i øvrigt de retningslinjer der fremgår af Færdselsstyrelsens gældende Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.
Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at deltageren kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.

Fagnummer: 48611 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 2.653,40
48660 - EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for vejgodstransportområdet.

Beskrivelse: Deltageren har opdateret viden om de nyeste regler og retningslinjer, og kan i praksis anvende sin opdaterede viden i det daglige arbejde som godstransportchauffør inden for følgende emner:

Færdselsregler
Regler for arbejdstid
Køre- og hviletidsregler
Trafiksikkerhed, herunder forudse og tilpasse sig risici i trafikken
Defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi,
Uheldsforebyggelse, herunder forebyggelse af højresvingsulykker
Opdatering af førstehjælp ved hjertestop jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplan

Deltageren har opnået den obligatoriske del af den lovpligtige efteruddannelse for godschauffører, jf. Færdselsstyrelsens gældende bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Fagnummer: 48660 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 2.653,40
48466 - Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der er beskæftiget eller ønsker beskæftigelse som erhvervschauffører i køretøjer beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring.

Beskrivelse: Førere af køretøjer der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring, kan reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludselige opståede situationer og anvende korrekt styre- og bremseteknik.

Deltageren har igennem teori opnået viden om:
• Kørselsdynamik
• Nye teknologiers mekaniske /fysiske muligheder og begrænsninger
• Mental køreteknik

Deltageren har gennemført nedenstående praktiske øvelser på et køreteknisk anlæg godkendt af Rigspolitiet.
Øvelser på tør bane:
• Slalomøvelse
• Bremse øvelse
• Bremse- og undvigeøvelse
• Dobbelt undvigeøvelse uden bremsning

Øvelser på glat bane:
• Bremse- og undvigeøvelse
• Styreøvelse i kurve
• Glat bakke med gearskift og igangsætning opad
• Udskridning ved kørsel nedad
• Undvigeøvelse evt. med pludseligt opståede forhindringer
• Dobbelt undvige øvelse med og uden bremsning
• Bremsning på uens friktion

Fagnummer: 48466 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 2.531,70
Stine Rasmussen
Kursist og praktikant hos AMU-Fyn
Fra ledighed til fast job – en rejse via praktikplads på AMU-Fyn.
Da Stine Rasmussen stod uden job i efteråret 2023, ønskede hun at opkvalificere sig. ”Jeg har tidligere arbejdet ufaglært med lager og kundeservice, og ønskede at få de nødvendige faglige kvalifikationer på plads”, fortæller Stine.
”Jeg har ADHD og Autisme, hvilket kræver, at jeg konstant holder mg aktiv. Derfor tilmeldte jeg mig både truck og lagerkurser på AMU-Fyn.”

Tilbud om praktikophold
”Jeg nød at være på kursus på AMU-Fyn. Jeg kunne mærke, at AMU-Fyn havde tillid til mig. Da min faglærer, Trine Skovhøj Hansen, på et tidspunkt kontaktede mig og spurgte, om jeg kunne tænke mig at komme i praktik hos AMU-Fyn som hjælpelærer inden for lager, takkede jeg ja. Jeg ønskede at lære mere og samtidig se det fra en undervisers perspektiv”, siger Stine.

Tak, AMU-Fyn
”I løbet af mit 4 uger lange praktikophold lærte jeg utroligt meget, både personligt og fagligt. Det har givet mig meget større selvtillid, og jeg har indset, at jeg kan meget mere, end jeg turde håbe på.”
”Jeg kan helt klart takke AMU-Fyn for den selvtillid, jeg nu har, som gjorde det muligt for mig at søge stillingen som pakkeriansvarlig hos Schroll Flowers”, fastslår Stine. ”Jeg har fået jobbet, hvor jeg har det daglige ansvar for pakkeriet.”

Succes trods personlige udfordringer
”Min nye arbejdsgiver er bekendt med mine udfordringer. Åbenhed er afgørende for mig, og det gør, at jeg kan føle mig tryg i stillingen”, siger Stine.
”Jeg håber, at min historie kan inspirere andre til at indse, at det er muligt at få job, uanset hvilke udfordringer man står overfor.

Vigtigheden af praktikophold
Stines praktikophold blev tilkendt uden jobgaranti på grund af hendes personlige udfordringer. ”Jeg synes, det er et problem, at man ikke kan komme i praktik uden jobgaranti. Mit praktikophold førte til job, selvom det ikke var med direkte jobgaranti. Det kan sagtens være givtigt alligevel, og i mit tilfælde førte det både til mere selvtillid og et fast job. Jeg vil klart anbefale, at flere ledige får muligheden for et praktikophold, uanset om der er jobgaranti eller ej”, slutter Stine.