Betonrenovering - reparation af beton

Kort fortalt

Deltagerne kan på baggrund af kendskab til forskellige betonkonstruktionstyper og gængse betonskader og deres opståen tilrettelægge reparation af beton gennem anvendelse af egnet værktøj og metoder, og kan kvalitetssikre arbejdet og sikre egenbeskytttelse i.f.m. arbejdets udførelse.

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til ufaglærte og faglærte beskæftiget min. to år indenfor branchen. Det vil være en fordel, hvis deltagerne har uddannelsesbevis fra 44796 Betonteknologi - fremstil. af konstruktionsbeton

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Anvende kendskab til forskellige betonkonstruktionstyper og typiske betonskader, herunder de ”13 betonsygdomme”, samt brand- og mekaniske skader, ved reparation af beton.
Tilrettelægge reparation af beton ved hjælp af egnet værktøj og egnede reparationsmetoder.
Udføre hugning, sandblæsning og højtryksspuling til afrensning.
Udføre reparation v.hj.a. håndudsætning og blødstøbning.
Anvende sprøjtebeton.
Gennemføre betonbeskyttelse/ overfladebehandling.
Sikre, at det udførte arbejde udføres i overensstemmelse med den krævede kvalitet.
Udføre kvalitetskontrol via forskellige prøvningsmetoder.
Udføre arbejdet under hensyn til regler for miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed.

Fagnummer: 42849 Betonrenovering - reparation af beton Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 630,00 Uden for målgruppe: DKK 3.731,00
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Vis privatlivspolitik
Kontakt
Jasmina Petrovic
Kursussekretær - IT, bygge/anlæg og hygiejne
Skriv en besked
Kursuspris
AMU:
DKK 630,00
Uden for målgruppe:
DKK 3.731,00