Se vores udvalg af bygge/anlægskurser

Se vores udvalg af bygge/anlægskurser

Anvendt tegningsforståelse

Kort fortalt

Efter deltagelse i kurset kan du anvende viden om tegningsformalia til at lave en simpel tegning af f.eks. et haveafsnit samt håndtere en digital tegning med udprint i ønsket målestoksforhold, så den kan anvendes til praktisk brug. Du kan udføre en mindre afsætning af en udleveret tegning, fra tegning til virkelighed samt dokumentere og kvalitetssikre afvigelser og alternative løsninger i forbindelse med en projektgennemgang. Du får desuden viden om forskellige tegningstyper.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49658 - Anvendt tegningsforståelse

Målgruppe: Kurset henvender sig primært til medarbejdere med brancheerfaring.

Beskrivelse: Deltageren har viden om:
Hvad en tegning skal og kan indeholde.
Tegningstyper bl.a. oversigtstegninger, snittegninger, målestoksforhold, signaturer, tegningshoved, nordpil, koter, tegningsformat m.m.

Deltageren kan:
Anvende viden om tegningsformalia til at lave en simpel tegning af f.eks. et haveafsnit.
Håndtere en digital tegning med udprint i ønsket målestoksforhold, så den kan anvendes til praktisk brug.
I samarbejde med andre udføre en mindre afsætning af en udleveret tegning, fra tegning til virkelighed.
Dokumentere og kvalitetssikre afvigelser og alternative løsninger i forbindelse med en projektgennemgang
Bidrage med grønt mindset

Fagnummer: 49658 Anvendt tegningsforståelse Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 3.522,75