Anvendelse af motorsav 1

Kort fortalt

I uddannelsen opnår deltagerne viden om risici og sikkerhed ved anvendelse af motorsav, fældeteknik for mindre træer samt motorsavens sikkerhedsmæssige stand og vedligeholdelse. I uddannelsen afprøver deltagerne grundlæggende færdigheder i anvendelse af motorsav til enkle fældningsopgaver af mindre træer, juletræer eller tilsvarende

Hold
23-11-2020
Anvendelse af motorsav 1
AMU-Fyn Petersmindevej 50 5000 Odense C
5 dage Daghold
14-12-2020
Anvendelse af motorsav 1
AMU-Fyn Petersmindevej 50 5000 Odense C
5 dage Daghold
11-01-2021
Anvendelse af motorsav 1
AMU-Fyn Petersmindevej 50 5000 Odense C
5 dage Daghold
22-02-2021
Anvendelse af motorsav 1
AMU-Fyn Petersmindevej 50 5000 Odense C
5 dage Daghold
19-04-2021
Anvendelse af motorsav 1
AMU-Fyn Petersmindevej 50 5000 Odense C
5 dage Daghold
2 hold er skjult, klik her for at vise alle
Anvendelse af motorsav 1
Info om fag

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til beskæftigede inden for skov-, naturpleje-, landbrugs-, maskinstations- og gartneriområdet som skal udføre enkle fældningsopgaver med motorsav af mindre træer, juletræer eller tilsvarende.

Beskrivelse: Deltageren kan vurdere risici ved almindelige træfældningsopgaver, herunder vurdere personlig og andre personers sikkerhed.
Deltageren kan anvende motorsaven til enkle fældningsopgaver af mindre træer, juletræer og tilsvarende, i henhold til gældende krav til sikkerhed og arbejdsmiljø og på baggrund af kendskab til generel fældeteknik for mindre træer.
Deltageren kan afgrene og opskære mindre fældede træer i henhold til gældende krav til sikkerhed og arbejdsmiljø og på baggrund af kendskab til afgrenings – og opskæringsteknikker for mindre træer.
Deltageren kan vurdere motorsavens sikkerhedsmæssige stand, udføre daglig rensning af motorsaven og vedligeholde motorsavens skærende dele i henhold til fabrikanternes anvisninger.

Fagnummer: 44364 Anvendelse af motorsav 1 Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 630,00 Uden for målgruppe: DKK 5.210,25
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Vis privatlivspolitik
Kursuspris
AMU:
DKK 630,00
Uden for målgruppe:
DKK 5.210,00