Kort fortalt

Deltageren kan, på baggrund af den samlede lovpligtige efteruddannelse, indeholdende denne ajourføring med nyeste regler, retningslinjer og standarder, udføre arbejdet som entreprenørchauffør jf. bestemmelser om lovpligtig efteruddannelse for erhvervschauffører.

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for transport af forskellige former for entreprenørkørsel og skal have opdateret deres chaufføruddannelsesbevis. Det anbefales, at deltageren tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse - eller har erhvervserfaring inden for jobområdet.

Beskrivelse: Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtere - og transportere forskellige former for entreprenørkørsel. Herunder kan deltageren i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer for området der vedrører:
- Kontrol af køretøj og udstyr herunder lastbil, påhængskøretøj tippelad, container og andet relevant udstyr
- Godskendskab, vurdering og typebestemmelse
- Håndtering af dokumenter, analyser og certifikater i forbindelse med entreprenørkørsel
- Håndtering af bigbag og storsække o.lign.
- Sikkerhedsbestemmelser ved pålæsning og aftipning af køretøj med grab
- Lastsikring af entreprenørgods herunder sten, grus, jord, sand, asfalt, byggematerialer o.lign. Særlige forhold på byggepladser og i grusgrave. Håndtering af forskellige typer rullepresenninger. Vægtberegning af vådt og tørt gods. Tilladt akseltryk og tilladt totalvægt
- Tur- og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v.
- Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led. Håndtering af tunge - eller hyppige løft
- Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler
- Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området
- Kundeservice og konflikthåndtering
Uddannelsens indhold følger i øvrigt de retningslinjer der fremgår af Færdselsstyrelsens bekendtgørelse.
Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at deltageren kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.

Fagnummer: 48630 Ajourføring for entreprenørchauffører Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 252,00 Uden for målgruppe: DKK 2.370,50
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Vis privatlivspolitik
Kursuspris
AMU:
DKK 252,00
Uden for målgruppe:
DKK 2.370,50