Se kurser indenfor servicefagene

Se kurser indenfor servicefagene

Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Kort fortalt

Formålet med uddannelsen er, at personale, der er beskæftiget med klienter, hvor muligheden for voldsudøvelse fra klientens side er til stede, får redskaber, der giver dem mulighed for at håndtere volden på en sådan måde, at klientens udviklingsperspektiv fastholdes.

Et kursus til at løse konflikter og forebygge vold på arbejdspladsen

Alle medarbejdere på arbejdspladsen har ret til at føle sig tryg, når de er på arbejde. Det er et faktum, at 31% af alle sosumedarbejdere udsættes for trusler, og 33% udsættes for vold, når de er på arbejde. Alligevel er kendskabet til konflikthåndtering og voldsforbyggelse hos medarbejderne ikke altid en selvfølge.
Info om fag
44886 - Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling

Målgruppe: Omsorgsmedhjælpere, værkstedsassistenter, PGU'ere m.fl.

Beskrivelse: Deltageren kan håndtere voldssituationer, der opstår i forbindelse med arbejdet inden for det pædagogiske og social- og sundhedsfaglige område, ud fra gældende regler og lovgivning. Deltageren kan støtte og fastholde udviklingsperspektivet i behandlingen af den voldelige klient både i forbindelse med og efter den voldelige klientadfærd.
Deltageren kan arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende.
Deltageren har indsigt i klienternes baggrund for voldsudøvelse og de magt- og afmagtsmekanismer, der optræder i hjælperforholdet.
Deltageren kan støtte og handle omsorgsfuldt over for både offer, udøver og observatør under og efter en voldsepisode og kan selvstændigt medvirke til, at vold anses som et fælles anliggende på arbejdspladsen.

Fagnummer: 44886 Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.130,50