Se kurser indenfor IT og personaleudvikling

Se kurser indenfor IT og personaleudvikling

Andre IT-kurser

Hvad indeholder kurserne?

Kurserne har to forskellige omdrejningspunkter. Læs om dem nedenfor.

Informations- og jobsøgningsteknikker for nydanskere

Dette kursus i jobsøgningsteknikker er for personer med dansk som andetsprog, der ønsker en elementær viden om det danske arbejdsmarked. På kurset lærer deltageren om IT-brugerprogrammer til løsning af arbejdsopgaver samt jobsøgningsteknikker.

Vi sætter deltageren ind i, hvordan han eller hun kan vurdere egne kompetencer i forhold til kravene inden for en bestemt branche. Deltageren får tilmed viden om informations- og jobsøgning ved hjælp af internettet. Afhængigt af deres danskforudsætninger kan deltagerne herefter anvende forskellige informations- og jobsøgningsteknikker.

Efter endt uddannelse har deltageren forøget sin viden om væsentlige sider af det danske arbejdsliv og arbejdsmarked.

Integration af data for administrative medarbejdere

Dette kursus er for medarbejdere, som skal lære at genanvende og integrere data mellem administrative IT-systemer internt i virksomheden. Det kan eksempelvis være mellem et regnskabsprogram og et regnearksprogram, mellem et regnearksprogram og et præsentationsprogram eller mellem et databaseprogram samt regnearksprogram og et tekstbehandlingsprogram.

Deltageren kan efter kurset anvende de bedst egnede værktøjer til genanvendelsen og integrering af data således, at arbejdsopgaven løses rationelt og korrekt databehandlingsmæssigt.

Filer