Se udvalget af kurser indenfor det grønne område

Se udvalget af kurser indenfor det grønne område

Udgravning og afstivning i haver og lign. arealer

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Kort fortalt

Du kan efter kurset udføre en rendegravning på mindre arealer, hvor anlæg og gravekasser ikke er anvendelige. Du vil desuden kunne lave afstivning på stedet, som sikkerhedsmæssigt forhindrer at jorden skrider sammen.

Info om fag
49726 - Udgravning og afstivning i haver og lign. arealer

Målgruppe: Kurset er rettet mod ufaglærte og faglærte, der har eller ønsker at arbejde inden for anlægsgartnerområdet.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Udføre en udgravning med tilhørende afstivning og efterleve gældende arbejdsmiljølovgivning.
Arbejde ud fra kendskab til mest anvendte gravedybder med tilhørende sikre afstivningsmetoder.
Vælge en afstivningstype, der overholder de aktuelt gældende sikkerhedskrav.
Arbejde ud fra kendskab til, hvilke faktorer, der kan have negativ effekt på jordens stabilitet, og hvilke risici, der kan være forbundet med udgravning og afstivning.
Arbejde ud fra tilstrækkeligt kendskab til BFA-branchevejledning og AT-vejledning Gravearbejde samt søge og indhente yderligere information om udgravning.

Fagnummer: 49726 Udgravning og afstivning i haver og lign. arealer Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 402,00 Uden for målgruppe: DKK 2.104,05