Vi er din vej til efteruddannelse

Vi er din vej til efteruddannelse

Uddannelse frem for vinterfyring

Du kan med fordel udnytte tiden til at løfte dine medarbejderes kompetencer, hvis vinteren betyder nedgang i aktiviteten hos dig.

Husk, at du har ret til op til 10 ugers efter- og videreuddannelse med løntabsgodtgørelse (pt. kr. 881,- pr. dag).

Læs vores tilbud inden for transport i folderen.