Se udvalget af kurser indenfor det grønne område

Se udvalget af kurser indenfor det grønne område

Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat

Hold

18-11-2024
Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat
AMU-Fyn - PMV Petersmindevej 50 5000 Odense C
10 dage Daghold
12-02-2024
Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat
AMU-Fyn - PMV Petersmindevej 50 5000 Odense C
10 dage Daghold
Kort fortalt

I uddannelsen arbejder deltageren med praktiske og teoretiske færdigheder omkring plantebeskyttelse med henblik på at opnå sprøjtecertifikat, herunder kemikaliekendskab, sprøjtekendskab, plantekendskab, sygdomme og skadedyr, miljøpåvirkninger, arbejdsmiljø, bekæmpelsesmidler og lovgivning.

Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat
Info om fag
42390 - Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer inden for landbrugs- og maskinstationsområdet, samt personer i virksomheder med tilknytning til disse områder.

Beskrivelse: Deltageren kan planlægge og udføre hensigtsmæssig plantebeskyttelse i jordbruget, under hensyntagen til miljø og sikkerhed samt gældende love og bestemmelser, herunder vælge og anvende personlige værnemidler og sprøjtetyper til givne sprøjteopgaver.
Deltageren kan identificere vigtige kulturplanter og forskellige skadevoldere og her ud fra vælge egnede bekæmpelsesmidler og hensigtsmæssige bekæmpelsesmetoder i nærmere givne situationer, herunder vælge optimale sprøjtetidspunkter ud fra udviklingstrin, klimafaktorer og eventuelle skadetærskler.
Deltageren kan ud fra en nærmere given sprøjteopgave vælge dysetype, dysetryk, fremføringshastighed, beregne væskemængde og dosering samt udføre kalibrering af sprøjten
Deltageren kan redegøre for bekæmpelsesmidlers påvirkning af miljøet, og kan løse forskellige nærmere givne sprøjteopgaver inden for nærmere angivne tidsfrister.

Fagnummer: 42390 Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 1.340,00 Uden for målgruppe: DKK 7.408,50