Fremtiden tilhører de kompetente

Fremtiden tilhører de kompetente

AMU-Fyn køber det Køretekniske Anlæg i Fredericia

5. oktober 2021
DJI_0025_Moment_05

Med købet opgraderes anlægget i Fredericia, så der også kan laves glatførekurser for busser og lastbiler. Jette Jørgensen, der hidtil har været direktør, fortsætter som afdelingschef. Nuværende brugere og kunder på det Køretekniske Anlæg vil derfor møde den samme service og de samme mennesker, som de kender fra den hidtidige kontakt.
 
Jørgen Sørensen (formand for AMU-Fyns bestyrelse, og repræsentant for 3F Transport i bestyrelsen) hæfter sig især ved, at ”jeg glæder mig til, at vi nu får mulighed for at give en bedre – og bredere - uddannelse til arbejdsmarkedet på begge sider af Lillebælt. AMU-Fyn rykker samtidig tættere sammen med det Køretekniske Anlæg, som vi i årevis har haft et godt samarbejde med. Det Køretekniske Anlæg kommer dermed også tættere på vores kursister på bus- og lastbilområdet.”   
 
Jan Andersen (direktør i transportfirmaet Alex Andersen Ølund og repræsentant for Dansk Industri (DI) i AMU-Fyns bestyrelse) bemærker, at ”transportbranchen skriger efter velkvalificeret arbejdskraft. Jeg er derfor glad for, at det Køretekniske Anlæg i Fredericia nu bliver en del af AMU-Fyn-familien, og at vi som selskab får mulighed for at opkvalificere vores mange chauffører – nu også rent køreteknisk – et tilbud vi straks vil gøre brug af”.
 
Lars Thore Jensen (direktør for AMU-Fyn) siger, at ”vi gerne vil være en aktiv partner for firmaer og offentlige institutioner. Vi vil gerne bidrage til at understøtte den vækst, som længe har kendetegnet Trekantsområdet. Trekantsområdet indtager en nøgleposition i udviklingen af fremtidens transportsektor. AMU-Fyn har et branchekendskab og en branchekontakt, som vi gerne vil dele med interesserede samarbejdspartnere og kunder.”
 
Køreteknisk Anlæg Fredericia sælges af Jette og Peter Jørgensen, pr. 1. november 2021 til AMU-Fyn. Købet er organiseret som en virksomhedsoverdragelse. De ansatte på det Køretekniske Anlæg fortsætter derfor i deres stillinger.
 
AMU-Fyn vil senere markere nyskabelsen med et arrangement, hvor kunder, samarbejdspartnere og alle med interesse for transport og uddannelse kan besøge det Køretekniske Anlæg på adressen Parallelvej 5, Fredericia.
 
Yderligere oplysninger:
 
Lars Thore Jensen
Tlf. 22 10 41 36    
E-mail: ltj@amu-fyn.dk