Se øvrige kurser

Se øvrige kurser

Krav om førstehjælpskursus for undervisere i mindre fartøjer

12. april 2023
COLOURBOX41447112_kajak

SEJLER DU MED ELEVER / PASSAGERER ?
”Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og søsport”

Som noget nyt er der krav til dit førstehjælpsbevis, hvis du som underviser sejler med et fartøj på under 20 personer, også kano og kajak. Det er et krav, at du har gennemført et 8 timers førstehjælpskursus inden for de seneste 2 år, og kurset skal være godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

AMU-Fyn tilbyder et kursus, der lever op til disse krav. 
På kurset gennemgår du:

  • Basal genoplivning
  • Brug af hjertestarter (AED)
  • Stabilt Sideleje
  • Førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejen hos en voksen person
  • Akut opstået sygdomme
  • Muligheder for tilkald af hjælp i områder med dårlig dækning eller ingen dækning
  • Livstruende blødninger
  • Temperaturpåvirkninger
Vi afholder kurser
22. maj kl. 8-16
23. august kl. 8-16 

Der er også mulighed for at oprette et lukket hold netop til jer. 

Kontakt Lis Rasmussen lr@amu-fyn.dk / 63135104 hvis du gerne vil vide mere.