Glædelig jul og godt nytår

Glædelig jul og godt nytår

Se vores åbningstider i julen

Har du en videregående uddannelse?

1. september 2020
penge

Fra 1. sept. 2020 kan du tage AMU-certifikatkurser på den lave deltagerbetaling (pt. 126 / 188 kr. pr. deltager pr. dag) ligesom ufaglærte og faglærte.

Alle uddannelser, der er markeret som certifikatuddannelse i Uddannelsesadministration.dk samt uddannelser, der indgår som valgfri del af EU-kvalifikationsuddannelse til erhvervschauffører er omfattet af ordningen. Ordningen afsluttes d. 31. december 2021.

Det skal bemærkes, at reglerne om VEU-godtgørelse ikke er ændret. Det betyder, at deltagere med en videregående uddannelse kun kan få VEU-godtgørelse m.v., hvis de ikke har anvendt deres videregående uddannelse de seneste fem år. Dette gælder også for certifikatuddannelser.

Vores kursussekretærer hjælper dig gerne videre. Kontakt os på tlf. 66 13 66 70 / amu-fyn@amu-fyn.dk