Se kurser indenfor servicefagene

Se kurser indenfor servicefagene

Måling og vurdering af rengøringshygiejne

Hold

19-11-2024
Måling og vurdering af rengøringshygiejne
Kort fortalt

Deltageren kan planlægge og udføre sit arbejde ud fra viden om hygiejnestandarder og ud fra viden om metoder, smitteveje, smittekæder, risikopunkter og desinfektion. Deltageren kan i forbindelse med måling og vurdering udføre kontrol i forhold til fx NIR og DS 2451.

Info om fag
49360 - Måling og vurdering af rengøringshygiejne

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod rengøringsassistenter.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

I forbindelse med hygiejne i rengøring
vurdere og udføre rengøring ud fra fx
- Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR)
kende smitteveje og smittekæden

I forbindelse med måling og vurdering af hygiejne
arbejde ud fra risikopunkter på forskellige typer af arbejdssteder og lokaler
kontrollere risikopunkter

I forbindelse med hygiejniske retningslinjer
planlægge og udføre rengøring ud fra fx NIR, herunder
- rengøringsmetoder
- desinfektion
udføre kontrol i forhold til fx NIR
udføre korrekt håndhygiejne

I forbindelse med hygiejnestandard
arbejde efter fx hygiejnestandarden DS 2451
planlægge og udføre arbejdsopgaverne ud fra fx DS 2451
udføre kontrol i forhold til fx DS 2451

Fagnummer: 49360 Måling og vurdering af rengøringshygiejne Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.551,50