Dagpengemodtager?

Søger du 6 ugers jobrettet uddannelse, kan du få vejledning i dit jobcenter eller hos din a-kasse. Du er også velkommen til at kontakte vores Vejledningsværksted på telefon 63 135 149 / 63 135 150 – så vejleder vi dig.

Er du fyldt 25 år, skal du have afsluttet uddannelsesforløbet inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed. Er du under 25 år, skal du have afsluttet uddannelsesforløbet inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed.

Det er som udgangspunkt dig selv, der finder et kursus eller et uddannelsesforløb fra Positivlisten, og det er din a-kasse, der skal godkende forløbet samt din ansøgning om jobrettet uddannelse. Herefter er det jobcenteret, der betaler for forløbet, i op til 6-ugers varighed.