Se udvalget af kurser indenfor det grønne område

Se udvalget af kurser indenfor det grønne område

Indendørsbeplantning

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Kort fortalt

Du vil kunne anvise planter og udarbejde forslag til farvesammensætning, formgivning og sammensætning af indendørsbeplantning, så beplantningen passer ind i et givet miljø samt vælge tilhørende plantekummer og vandingssystemer ud fra planternes vækstbehov. Du vil kunne forebygge og bekæmpe skadegørere og udføre daglig, periodevis pleje, omfattende bl.a. potning, beskæring, opbinding, vanding og gødskning mv. Du vil kunne udføre flytning og transport af varierende indendørsbeplantning. Du vil kunne udføre lys-, pH- og Lt- målinger og regulere planternes vækstfaktorer. Du vil kunne udføre kundebetjening i tilknytning til de indendørsbeplantninger, som forefindes hos den enkelte kunde.

Info om fag
49439 - Indendørsbeplantning

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse inden for anlægsgartnerbranchen.

Beskrivelse: Deltagerne kan anvise hvilke planter, der kan benyttes ved varierende indendørsbeplantning ud fra kendskab til planter med forskellige egenskaber samt kendskab til, hvilke krav de enkelte planter stiller til omgivelserne.

Deltagerne kan udarbejde forslag til farvesammensætning, formgivning og sammensætning af indendørsbeplantning, så beplantningen passer ind i et givet miljø. Endvidere kan deltagerne vælge plantekummer og vandingssystemer, som tilpasses stedet og planternes vækstbehov.

Deltagerne kan forebygge og bekæmpe skadegørere på indendørsbeplantning ud fra kendskab til de mest almindelige skadegørere samt deres symptomer på planternes mistrivsel.

Deltagerne kan udføre daglig, periodevis pleje og pasning af varierende indendørsbeplantning - omfattende bl.a. potning, beskæring, opbinding, vanding og gødskning mv.

Deltagerne kan udføre flytning og transport af varierende indendørsbeplantning ud fra kendskab til planternes robusthed samt kendskab til almindelige sikkerhedsforhold ved løfteteknik.

Deltagerne kan udføre lys-, pH- og Lt- målinger og kan ud fra resultaterne regulere planternes vækstfaktorer, så planternes vækst bliver optimal i forhold til planternes placering.

Deltageren kan udføre kundebetjening i tilknytning til de indendørsbeplantninger, der findes hos den enkelte kunde.

Fagnummer: 49439 Indendørsbeplantning Varighed 11 dage AMU-pris: DKK 1.474,00 Uden for målgruppe: DKK 7.074,85