Se udvalget af kurser indenfor det grønne område

Se udvalget af kurser indenfor det grønne område

Grøn omstilling inden for den grønne branche

Hold

26-05-2025
Grøn omstilling inden for den grønne branche
Kort fortalt

Du vil efter kurset aktivt kunne bidrage til den grønne omstilling i forbindelse med udførelsen af opgaver i anlægsgartnerfaget, fx brug og valg af maskiner og materialer, der er ressourcebesparende og reducerer klimaaftrykket. Du vil kunne forstå, hvorfor vi skal vælge løsninger, der har mindst mulig påvirkning af klima og miljø - samt kunne formidle om de bevidste valg for reducering af klimaaftrykket til kunder og kollegaer i udførelsen af en opgave.

Info om fag
20994 - Grøn omstilling inden for den grønne branche

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte anlægsgartnere, greenkeeper og groundsman, der arbejder med etablering og pleje af grønne anlæg, og som gerne vil understøtte den grønne omstilling i virksomheden.

Beskrivelse: Deltageren kan - som anlægsgartner, greenkeeper eller groundsman:
- Bidrage til den grønne omstilling ud fra forståelse for, hvorfor grøn omstilling er nødvendigt både på globalt og lokalt niveau (grønt mindset).
- Medvirke konkret til den grønne omstilling i virksomheden ved bevidst at vælge løsninger, der sparer ressourcer, reducerer klimaaftrykket, binder CO2 og styrker genanvendelsen samt reducerer affaldsmængden i udførelsen af en opgave.
- Medvirke til grønne løsninger vedrørende transport og maskinkørsel i anlæg og drift.
- Samarbejde med kolleger om optimering af arbejdsprocesser til brug for minimering af klimaaftrykket.
- Formidle og vejlede kunder om den grønne omstilling i branchen, herunder begrunde de valg, der tilgodeser reducering af klimaaftryk og ressourceforbrug i udførelsen af en opgave.

Fagnummer: 20994 Grøn omstilling inden for den grønne branche Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 2.213,65