Se vores udvalg af bygge/anlægskurser

Se vores udvalg af bygge/anlægskurser

FAQ - Vejen som arbejdsplads

Ifølge Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal, skal uddannelsen gennemføres med 5 års interval.
Den målgruppe uddannelsen henvender sig til kan for eksempel være for dig der:
  • Er ansat hos entreprenører
  • Er ansat hos ledningsejere
  • Er lastbilchauffør el. lignende
  • Udfører vejarbejde og opstiller vejskilte
  • Lignende beskæftigelse, hvor du har vejen som arbejdsplads
Målgruppen for Vejen som arbejdsplads er alle, både ufaglærte og faglærte, som skal udføre vejarbejde og opstille vejskilte. Kurset er for eksempel relevant for dig, der er ansat hos entreprenører og ledningsejere, der arbejder "i marken" med anlæg, drifts- og vedligeholdelsesopgaver, og som udfører afmærkning af vejarbejder.
Dit certifikat har som nævnt tidligere kun en gyldighed på fem år, hvorefter det altså skal fornyes. Det er det samme kursus du skal tage, uanset om du skal tage det lovpligtige certifikat for første gang, eller om du skal forny dit gamle 'Vejen som arbejdsplads'. På kurset opnår du den nyeste viden på området, og du vil naturligvis blive undervist i gældende regler.

Se relevante kurser

Arbejdsmiljø og sikkerhed
Beton og forskalling
Kloakrørlægger
Kloakmester
Sjakbajs-uddannelsen
Kloakmester del 2
Aut. kloakmesterarbejde i praksis
Nivellering, teodolit og totalstationer
Stillads og arbejdsplatforme
Teleskoplæsser
Entreprenør-maskiner
TV inspektion
Vejbygning, fortov og brolægning
Brøndboringer
Vejen som arbejdsplads
Digitalt byggeri
Ledelse og samarbejde i byggeriet
Ajourføring efteruddannelse
Lovpligtige kurser
Master Skills
Tegnings- og projektforståelse