FAQ - Transport

AMU-Fyn er din samarbejdspartner på Fyn. Vores store transportafdeling ligger i Odense. Hos os kan du tage kørekort til bl.a. lastbil, vogntog, bus, taxi, teleskoplæsser, truck og kran. Herudover kan du også tage kurser inden for lager, EU-efteruddannelse, farligt gods, vintertjeneste og varebil. Vores kursussekretærer sidder klar til at hjælpe dig videre. Kontakt os gerne på tlf. 6613 6670 eller amu-fyn@amu-fyn.dk. 
Er du ledig og deltager på 6 ugers jobrettet uddannelse, er det dig selv, der betaler disse udgifter.
Er du i arbejde eller selvforsørgende, er det dig selv eller din arbejdsgiver, der betaler disse udgifter.
 • Lægeerklæring (Bus – Lastbil – Taxi)
   Det er forskelligt, hvor meget lægerne opkræver for en lægeerklæring, men regn med mellem kr. 300,00 og kr. 600,00

 • Køreprøvegebyr (Lastbil – Vogntog)
   Kr.1.000,00 – hvis man dumper, skal der betales gebyr igen.

 • 2 x Køreprøvegebyr (Bus)
   Kr. 2 x 1000,00 – hvis man dumper, skal der betales gebyr igen.

 • Udstedelse af EU-bevis (Bus – Lastbil)
   Kr. 130,00

 • Chaufførkort (Taxi)
   Kr. 800,00

 • Varebilschaufføruddannelsesbevis
   Kr. 500,00
Du skal være 21 år og have B-kørekort.
Du skal være fyldt 21 år på tidspunktet for aflæggelse af de afsluttende prøver og have haft kørekort til kategori B i mindst 3 år.
Du skal være 24 år og have kørekort til kat. B.
Er du under 24 år ring, er du velkommen til at kontakte AMU-Fyn og høre om dine muligheder - tlf. 66 13 66 70.
Du skal have BAB kursus, hvis du skal køre offentlig servicetrafik (flextrafik).

Der er 3 BAB-kurser:
Introduktion til offentlig servcietrafik
Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer
Befordring af fysisk handicappede passagerer
Lægeattesten må ved ansøgningens indlevering ikke være over seks måneder gammel og ved udstedelsen af kørekortet ikke over et år og ni måneder gammel.